Blogg

 

Lederutvikling eller ledergruppeutvikling?

8. mars 2023

Når vi snakker med ledere om utvikling følger praten ofte ett av to spor. Lederutvikling – som handler om å utvikle individuelle ferdigheter i rollen som leder, og ledergruppeutvikling – som handler om hvordan ledergruppen fungerer og jobber sammen for å nå mål og utvikle virksomheten.

Begge tilnærmingene er viktige for å utvikle lederfunksjonen i virksomheten. Hvordan man legger løpet avhenger av den nåsituasjonen, og de målene vi ønsker å strekke oss mot.

 

Hvordan bidra til god kommunikasjon?

19. januar 2023

Kommunikasjon er sentralt i ledelse og teamutvikling. Kommunikasjon er også en viktig suksessfaktor i Lean. Les Svein Olavs tips til hvordan du kan bidra til god kommunikasjon.

 

Vi blir partner med Ranheim Fotball

12. desember 2022

Ranheim Fotball har en flott visjon! Tenk å jobbe hver dag for å realisere drømmer – for spillere på alle nivåer, for administrasjonen, trenerne, de frivillige og alle rundt klubben.

 

Positiv energi hos Energitransport!

30. november 2022

Gjennom høsten har Teamkonsult hatt gleden av å jobbe sammen med gjengen i Energitransport. Daglig leder Stig Anders ønsket å investere i teamet, og gi alle et påfyll for å styrke kommunikasjon og lagfølelse i bedriften.

 

Gratulerer med Lean gult belte!

22. september 2022

Gratulerer til denne fine gjengen fra Biztek, Trondheim Kommune, Loe Rørprodukter Nord, Experis, Modulvegger, Byggern og Teamkonsult for flott gjennomføring av Lean gult belte sertifiseringskurs!

Takk for engasjement og deltakelse, gode diskusjoner og for at dere anbefaler oss som kursleverandør med 5,8 av 6 poeng på kursevalueringen.

 

Kommunikasjon, samarbeid og resultater. Lean i Fagtrykk!

4. april 2022

Siden i fjor høst har vi hatt gleden av å jobbe sammen med Fagtrykk. Målsetningen var å gjøre et prosjekt som skulle styrke samarbeid og kultur, og samtidig bidra til å gjøre bedriften mer effektiv. Siden Lean er en driftstrategi som fanger opp alt dette valgte vi å bygge prosjektet rundt dette.

 

Sløser dere med kompetansen?

18. mars 2022

Å gi medarbeiderne muligheten til blir sett og hørt, og få muligheten til å påvirke sin egen arbeidsplass øker både motivasjon og trivsel, og  sammen med en god struktur og felles mål øker også effektiviteten.

 

Prosesskartlegging – hvordan skape flyt og verdi i prosessene

25. november 2021

Med prosesskartlegging skaper vi en felles forståelse for hvordan prosessene faktisk fungerer, og gir oss selv et utgangspunkt for å identifisere problemer, suboptimalisering, tidstyver, kvalitetsproblemer etc. som hindrer flyten og bruker unødvendige ressurser.

 

Tidseffektivt og engasjerende, Lean-kurs for Fagskulen i Sogn og Fjordane

31. mai 2021

Teamkonsult har i regi av vår samarbeidspartner Madisa Consulting hatt gleden av å utvikle og gjennomføre Lean-kurs for Fagskulen i Sogn og Fjordane denne våren. Kurset har vært lagt opp med egenutviklet e-læring, samlinger på Zoom med undervisning, gruppeoppgaver og praktiske caser, samt gode diskusjoner.

 

Visualisering og visuell målstyring, tryllestøvet i Lean?

14. mai 2021

Mange lean-metoder har et element av visuell ledelse. Når vi gjør måltall, arbeidsprosesser og arbeidstedet visuelle vil vi se flyten bedre, stille bedre spørsmål, og dele kunnskap på tvers av funksjoner (og avdelinger) slik at vi bedre kan løse problemer og skape flyt.

 

Lei av «brannslukking»?

23. april 2021

«Funny how we don’t have time to improve, but we have plenty of time to perform work inefficiency and to resolve the same problems over and over…» . Hvordan redusere brannslukking og bli mer effektive.

 

Lean – kultur eller verktøy og metoder?

7. januar 2021

I Teamkonsult runder vi av alle kurs og workshops med en oppsummering hvor deltakere reflekterer og deler rundt «hva er det viktigste vi har lært». Når kurset eller workshopen handler om Lean har vi da ofte jobbet med forskjellige verktøy og metoder i en dag eller to. Likevel handler oppsummeringene alltid om hvordan vi jobber sammen for å nå felles mål, og det er veldig spennende.

 

Everything DiSC Workplace® er nå DNV-GL sertifisert!

30. september 2020

Spennende nyhet fra samarbeidspartner Volo AS. Et viktig verktøy i Teamkonsults verktøykasse for team– og ledertrening, Everything DiSC Workplace® (engelsk versjon) har mottatt en DNV-GL sertifisering som et verktøy for utvikling på arbeidsplassen. Denne sertifiseringen fra Det Norske Veritas viser at verktøyet er i samsvar med The European Federation of Psychologists’ Association (EFPA) standarder og […]

 

Hvordan få kontroll på teamets Lean-kompetanse?

3. juni 2020

Å involvere alle i virksomheten er en viktig faktor for suksess i et Lean-program. Kompetanseheving og opplæring av medarbeidere er en viktig del av dette. Vi får ofte spørsmålet om hvilken kompetanse som er nødvendig.

 

PDCA – å gjøre forbedringer som små eksperimenter

9. mars 2020

PDCA (plan-do-check-act), eller PUKK (planlegge-utføre-kontrollere-korrigere) er en gjentakende metodikk for å kontinuerlig forbedre prosesser, produkter eller tjenester, og for å løse problemer. PDCA er basert på en vitenskapelig metode for problemløsning og ble gjort kjent av Dr. W. Edwards Deming, av mange ansett som det moderne kvalitetsarbeidets «far».
Med PDCA gjør vi forbedringer som små eksperimenter, og det er en enkel og effektiv metodikk for å løse problemer og gjøre endringer.

 

Bedriftsinterne Lean sertifiseringskurs for INC Gruppen og Saga Fjordbase

24. januar 2020

Teamkonsult har i regi av vår samarbeidspartner Madisa Consulting har hatt gleden av å holde bedriftsinterne Lean Gult belte sertifiseringskurs med leanspillet Case Gokart for ledere og medarbeidere hos INC-gruppen og Saga Fjordbase i Florø. Vi takker for innholdsrike og morsomme dager med høyt engasjement og innlevelse fra alle deltakere.

 

Verdistrømanalyse – hvordan finne sløsing og skape mer kundeverdi

7. januar 2020

De fleste vil vel svare ja på et spørsmål om de vet hva som skjer fra de mottar en bestilling eller et kundebehov oppstår til det blir levert, men det er nok mange som ikke har oversikt over vare og informasjonsflyten når den f. eks går over flere avdelinger. Det er ikke uvanlig at det er kun 10 % verdiskapende tid i verdistrømmen. Resten av tiden står varen eller tjenesten på vent  (Martin/Osterling, 2014).

 

Atferd og ledelse som suksessfaktorer i Lean

12. desember 2019

Mange tenker på Lean som å innføre metoder som verdistrømkartlegging, sløsingsanalyser, 5S og tavlemøter, og det er både nødvendig og viktig for å komme i gang. Samtidig er det viktig å huske at man også endrer på måten man leder og jobber på, og at mellommenneskelige «soft skills» kan være en viktig suksessfaktor å ta med på veien.

 

Engasjerende og lærerik lean-workshop for INC-Gruppen.

21. oktober 2019

Sist uke hadde Teamkonsult, i regi av samarbeidspartner Madisa Consulting, gleden av å være med INC-gruppen i vakre Bremanger og kjøre Lean-workshop med Lean-spillet Case Gokart. Innhold i workshopen var blant annet Lean som driftstrategi, tavlemøter, 5S, sløsing, verdistrøms- og sløsingsanalyse og prosesseffektivisering.  Vi er stolte over at deltakerne ga workshopen 5,5 av 6 mulige poeng på evalueringen!

 

Lean begreper – en liten lean-ordliste

16. august 2019

Selv om Teamkonsult tilstreber å bruke norsk og et «folkelig språk», kan Lean ved første møte virke som en liten jungel av begreper  og japanske ord. Her er en forklaring på noen sentrale ord og begreper som kan være nyttige å kjenne til:

 

Effektiv arbeidsplass på 1-2-3-4-5S

11. juni 2019

Har du noen gang lett etter verktøy, varer eller materiell? Har du tenkt på hvor langt du må gå for å hente utstyr du jevnlig har bruk for? Eller har dere måttet kjøpe inn varer eller utstyr fordi dere ikke fant igjen det dere har? Og ikke minst, har du tenkt på hva dette egentlig koster?

 

Hvorfor skal dere spille Lean-spill?

7. mai 2019

Lean-spill er en praktisk og morsom metode for både læring og motivasjon.  Gjennom å gjøre praktiske øvelser og simuleringer sammen med relevant teori kan Lean-spill både trigge konkurranseinstinktet og bryte barrierer mot endringer i egen virksomhet.

 

Hva kjennetegner effektive team?

6. mai 2019

«Ikke økonomi, ikke strategi, ikke teknologi. Det er teamwork som står frem som det viktigste konkurransefortrinn. Både fordi det er så kraftfullt, og fordi det dessverre er sjelden vare..» Patrick Lencioni

 

Hvordan går vi fra «brannslukking» til «forebyggende brannvern»?

25. april 2019

Jeg har lånt spørsmålet fra en leder i en større virksomhet her i Trondheim. Jeg synes spørsmålet beskriver godt noe mange kjenner på og ønsker å ta tak i, men ikke finner tid til i en travel hverdag.

 

 

Hvem er du og hvem er jeg?

25. april 2019

At vi er forskjellige er ikke noe nytt. At måten vi er på, atferden vår, påvirker de rundt oss har nok de fleste også lagt merke til. Dette er kanskje selvsagte ting, men hvor mye tenker vi over hva det betyr for oss i en travel hverdag?