Lean

«Funny how we don’t have time to improve, but we have plenty of time to perform work inefficiency and to resolve the same problems over and over…» Dr. W Edward Deming

Lean er en driftstrategi hvor man involverer medarbeiderne i å utvikle kvalitet og resultater gjennom fokus på kundeverdi, flyt og kontinuerlig forbedring. Sentralt i dette er å identifisere og fjerne ikke verdiskapende aktiviteter, som i Lean er ansett som sløsing.  Lean handler om å produsere mer effektivt med de ressursene man har, det handler ikke om å springe fortere og hoppe høyrere, men å fokusere på verdiskapende aktiviteter, fjerne sløsing og forenkle prosesser.

Virksomheter som lykkes med Lean opplever i tillegg til høyere kvalitet og bedre resultater forbedring i både kunde- og medarbeidertilfredshet. Når virksomheten starter sin lean-reise er det noen suksessfaktorer det er viktig å ta hensyn til:

  • Bruk gjerne en god konsulent eller fasilitator, men eierskap og forankring til Lean må ligge i ledelsen og virksomheten
  • Tilpass implementeringen til egen virksomhet: omfang, framdrift og valg av verktøy tilpasset til drift og situasjon
  • Lean-arbeidet krever langsiktig tankegang og utholdenhet (Lean er en «sunnere livstil», ikke en slankekur)
  • Hele organisasjonen må involveres i forbedringsarbeidet, og få nødvendig opplæring

Lean er 80% kultur og 20% verktøy og metoder. Det er ikke metoden som er målet, men det at medarbeiderne får motivasjon og forståelse som gjør at de ser forbedringspotensialer og kan gjennomføre endringer. For å holde fokus på kvalitet og effektivitet må virksomheten ha fokus på læring og skape en kultur for problemløsing og kontinuerlig forbedring.

Grunnleggende prinsipper:

Lean som begrep ble først introdusert i boken “The Machine That Changed the World” (Womack, Jones og Roos, 1990), som basert på et 5 år langt studie ved MIT viste hvordan japansk bilindustri og Toyota spesielt var overlegen den vestlige. Lean benyttes i dag i alle typer virksomheter og viser seg å gi gode resultater uavhengig om det er i produksjon, bygg og anlegg, tjenesteproduksjon eller offentlig forvaltning.

I en senere bok, «Lean Thinking» (1996), definerer Womack og Jones det som i dag er anerkjent som de 5 grunnleggende prinsippene i Lean:

  1. Kundeverdi – Hvem er vår kunde (eksterne og interne), og hva er det som gir verdi for kunden
  2. Verdistrøm – Forstå og visualiser stegene som gir kundeverdi, for å legge grunnlag for å skape fjerne sløsing, skape flyt og foreslå forbedringer
  3. Flyt – Flyt skapes ved at produkter og tjenester beveger seg med et minimum av forstyrrelser gjennom verdistrømmen
  4. Pullbasert – Prosesser som starter skal være basert på kundens behov
  5. Perfeksjon – Å kontinuerlig fortsette jakten på å forbedringer

Les mer om Lean i disse artiklene:

Verdistrømsanalyse – hvordan finne sløsing og skape mer kundeverdi 

PDCA – hvordan gjøre forbedringer som små eksperimenter
5S – Effektiv arbeidsplass på 1,2,3…
Lean begreper – en liten Lean ordliste
Kickstart Lean-reisen, eller frisk opp motivasjonen med et Lean spill

Lean gir både trivsel og kvalitet, les mer på idebanken.no 

Teamkonsult leverer lean-rådgiving og konsulenttjenester, bedriftsinterne kurs og workshops og åpne Lean-kurs i samarbeid med Madisa Consulting AS. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende Lean-prat for din virksomhet.

Kontakt