Lean

«Funny how we don’t have time to improve, but we have plenty of time to perform work inefficiency and to resolve the same problems over and over…» Dr. W Edward Deming

Lean er en av verdens mest benyttede driftsstrategier for forbedringer i egen virksomhet. Målet er å lage og levere produkter og tjenester med mest mulig nytteverdi og minst mulig tap av ressurser gjennom å fokusere på flyt, oversiktlige prosesser og fjerning av sløsing. Lean kommer opprinnelig fra bilindustrien, men har over tid vist seg å gi gode resultater i tjenesteytende virksomheter, butikk, lager, kontor og flere.

Lean grunnleggende prinsipper

Å benytte lean-tankegang, verktøy og prinsipper i å involvere medarbeiderne i å fjerne sløsing og forbedre egen arbeidsplass gir langvarige positive effekter som:

  • Kortere ledetider
  • Frigjorte ressurser og reduserte kostnader
  • Forbedret kvalitet
  • Mindre lager og lavere kapitalbinding
  • Mindre «vrak» i produksjon
  • Oversiktlige arbeidsteder
  • Medarbeiderengasjement og evne til problemløsning i organisasjonen
  • Økt fleksibilitet og endringsvilje
  • Mer fornøyde medarbeidere
  • Mer fornøyde kunder

Er det firkantede hjul på trillebåra di? Hva vil det bety hvis du tar deg tid til å sette på runde hjul?

Lean kurs, workshops og tjenester:

Lean Basics

Denne workshopen passer for ledere og alle som er involvert i, og interessert i kvalitets- og forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Kurset er relevant for alle bransjer. Les mer her.

Lean sertifiseringskurs

I samarbeid med Madisa Consulting tilbyr vi både åpne og bedriftsinterne sertifiseringskurs. Les mer her.

Digitale kurs, foredrag, workshops og kombinert læring

Vi har god erfaring med digital gjennomføring av kurs og foredrag (Teams, Zoom), og å kombinere digitale og fysiske samlinger for å skape effektiv og tidseffektiv læring. Vi tar utgangspunkt i vårt program Lean Basics, eller delemner i Lean som kundeverdi, grunnleggende prinsipper, prosesser og verdistrømmer, problemløsing eller 5S.

Lean rådgivning

Vi hjelper våre kunder i Lean-arbeidet med en målsetning om å utvikle selvstendige kunder gjennom lederstøtte, kurs/workshops og sammen med medarbeiderne «der det skjer». Ta gjerne kontakt for en uforpliktende lean-prat.

Kontakt