Lean

«Funny how we don’t have time to improve, but we have plenty of time to perform work inefficiency and to resolve the same problems over and over…» Dr. W Edward Deming

Det er mange oppfatninger av hva Lean er, også i miljøer som jobber med Lean til daglig. Lean kan virke komplisert med mange begreper og japanske ord og uttrykk, men å komme i gang og få effekter er egentlig ikke så vanskelig. Et av de beste rådene når man skal iverksette en driftstrategi basert på Lean-prinsipper er derfor å ha en felles oppfatning internt om hva Lean skal være og hva virksomheten ønsker å oppnå med Lean

Lean er en driftstrategi og en måte å tenke på hvor vi skal lage og levere produkter og tjenester med mest mulig nytteverdi og minst mulig tap av ressurser gjennom å fokusere på flyt, oversiktlige prosesser og kontinuerlig forbedring. Til dette har vi et sett med metoder og verktøy vi kan bruke, avhengig av virksomheten og målsetningene. Veien til målet går gjennom å utvikle gode vaner og arenaer i organisasjonen over tid, og på sikt etablere en kultur for å kontinuerlig forbedre driften. Lean handler ikke om å springe fortere og hoppe høyere, men å jobbe smartere og mer effektivt med de ressursene man har.

I Teamkonsult har vi en praktisk tilnærming til Lean hvor vi jobber sammen med virksomheten gjennom planlegging, lederstøtte, kurs/workshops og læring på arbeidsplassen.

Lean prinsipper:

Lean kommer opprinnelig fra produksjon i bilindustrien, men har vist seg å gi gode resultater i tjenesteytende virksomheter, butikker, kontor og flere. Å effektivisere prosesser og skape arenaer for problemløsing og forbedring gir langvarige positive effekter som:

 • Kortere ledetider
 • Frigjorte ressurser og reduserte kostnader
 • Bedre kvalitet
 • Mindre lager og lavere kapitalbinding
 • Mindre «vrak» i produksjon
 • Oversiktlige arbeidsteder
 • Standardiserte og gjentakende prosesser
 • Medarbeiderengasjement og evne til problemløsning i organisasjonen
 • Økt fleksibilitet og endringsvilje
 • Mer fornøyde medarbeidere
 • Mer fornøyde kunder

Hvis dette er noe du kan tenke deg i din virksomhet, ta kontakt i dag for en uforpliktende Lean-prat!

 

Sammen med Madisa Consulting setter vi opp åpent Lean gult belte sertifiseringskurs i Trondheim 4. og 5 mai 2021! 

På gult belte får du forståelse av grunnelementer i Lean som strategi og driftsfilosofi, og også metoder og verktøy du kan benytte i det daglige forbedringsarbeidet på din egen arbeidsplass. Kurset krever ingen tidligere kjennskap til Lean og passer for alle som vil bidra med forbedringer uavhengig av bransje, arbeidsoppgaver og stilling.

Kurset gir muligheter til påbygning til Lean grønt belte sertifisering og Lean svart belte sertifisering!

Mer informasjon og påmelding finner du her!

Les mer om Lean i disse artiklene:

Verdistrømsanalyse – hvordan finne sløsing og skape mer kundeverdi 

PDCA – hvordan gjøre forbedringer som små eksperimenter
5S – Effektiv arbeidsplass på 1,2,3…
Lean begreper – en liten Lean ordliste
Kickstart Lean-reisen, eller frisk opp motivasjonen med et Lean spill

Lean gir både trivsel og kvalitet, les mer på idebanken.no 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende Lean-prat for din virksomhet.

Ta kontakt