Lean

Lean – Forbedringsarbeid i praksis

Lean er en av verdens mest benyttede driftstrategier for forbedringer i egen virksomhet. Målet er å lage og levere produkter og tjenester med mest mulig nytteverdi og minst mulig tap av ressurser gjennom å fokusere på flyt, oversiktlige prosesser og fjerning av sløsing. Lean handler ikke om å springe fortere og hoppe høyere, men å jobbe smartere og mer effektivt med de ressursene man har.

Lean kommer opprinnelig fra bilindustrien, men har over tid vist seg å gi gode resultater i tjenesteytende virksomheter, butikk, lager, kontor og flere.

Veien til målet går gjennom både å benytte verktøy og metoder, og å utvikle gode vaner og arenaer i organisasjonen over tid.

Lean kan gi dere langvarige positive effekter som:

 • Kortere ledetider
 • Frigjorte ressurser og reduserte kostnader
 • Forbedret kvalitet
 • Mindre lager og lavere kapitalbinding
 • Mindre «vrak» i produksjon
 • Oversiktlige arbeidsteder
 • Medarbeiderengasjement og evne til problemløsning i organisasjonen
 • Økt fleksibilitet og endringsvilje
 • Mer fornøyde medarbeidere
 • Mer fornøyde kunder

Vi bistår våre kunder med rådgiving, kurs og workshops. Vi kan også fasilitere Lean-metoder som verdistrømanalyse, prosesseffektivisering, strukturert problemløsing og 5S, gjerne kombinert med opplæring på arbeidsplassen.

«Funny how we don’t have time to improve, but we have plenty of time to perform work inefficiency and to resolve the same problems over and over…» Dr. W Edward Deming

Vi tilbyr Lean kurs og rådgiving i Trondheim, eller der dere holder til. Ta kontakt i dag for en uforpliktene prat om mulighetene med Lean i din virksomhet!

Lean gir både økt kvalitet og økt trivsel, les hva Idebanken skriver om Lean!

  Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag