Verdiskaping med mennesket i sentrum

Teamkonsult er et team med erfarne rådgivere med bred erfaring fra forskjellige lederroller i næringslivet. Vi brenner for å skape økt lønnsomhet, bedre kundetilfredshet og mer arbeidsglede gjennom å jobbe smartere med kommunikasjon, mestring, involvering og kontinuerlig forbedring.

Vi leverer rådgiving, kurs og prosesser innen team- og lederutvikling og Lean. Vi har god erfaring med digital gjennomføring av kurs og foredrag (Teams, Zoom), og å kombinere digitale og fysiske samlinger for å skape effektiv og tidseffektiv læring.

Våre prosesser og kurs inneholder en kombinasjon av diskusjoner, oppgaver og teori. Ved innføring av metoder i drift er «on the job training» en god metode. Oppmerksomheten er høyest og læringen mest effektiv når man utfører selv, og våre kurs og prosesser er tilpasset dette prinsippet for å utvikle selvstendige kunder.

Vår visjon: Verdiskaping med mennesket i sentrum!

Vårt team:

Thor Eirik Lobben – Rådgiver/Daglig leder linkedin
Mobil: 902 20 725
E-post: tel@teamkonsult.no

DiSC Certified Trainer Blue 2013

Thor Eirik har bakgrunn fra forsvaret og lang operativ erfaring innen ledelse, salg og drift, blant annet 5 år som rådgiver og salgssjef innen IT-opplæring, og 9 år som daglig leder før han startet Teamkonsult i 2015. Thor Eirik er engasjert og resultatorientert, og motiveres av å skape læring og innsikt og bidra til utvikling og resultater gjennom gruppeprosesser, kurs og individuell oppfølging.

Thor Eirik er Certified DiSC® Trainer og Sertifisert Lean svart belte – Lean Manager MC og har videreutdanning innen Coaching og Kompetanseledelse fra BI.

Marny Østreng – Seniorkonsulent Lean linkedin
Mobil: 928 31 395

Vår samarbeidspartner Marny er Lean-entusiast og daglig leder i Madisa Consulting. Hun har bred kompetanse og operasjonell ledererfaring innen Lean, prosesseffektivisering og logistikk. Marny leverer Lean rådgivning, kurs, sertifiseringer og spill. Hun underviser også på Høgskolen i Østfold. Hun sertifisert Lean Black belt & har en bachelor i Business Administration fra Bowling Green State University (BGSU). Som tidligere Norgesmester og Amerikansk universitetsmester (NCAA) i turn, stiller Marny strenge krav til å levere beste kvalitet.

Svein Olav Tinmansvik – Bedriftsutvikler linkedin
Mobil: 917 15 770

Vår samarbeidspartner Svein Olav Tinmannsvik  har, i tillegg til å være en etterspurt rådgiver mange års operativ erfaring som næringslivsleder innen handel og industri i landsdekkende konsern. Han møter stort sett verden med et smil, er uformell i stilen og tilstreber at alle mennesker rundt han blir sett. Svein Olav bistår våre kunder innen leder- og teamutvikling, strategiprosesser og virksomhetsutvikling.

Svein Olav er Certified DiSC® Trainer og er også sertifisert innen relasjonsledelse.

Følg oss gjerne på Facebook og Linkedin:

fb_logo
linkedin

Referanser oppgis på forespørsel.

Post og besøksadresse:

Teamkonsult AS

Falkenborgveien 35C

7044 TRONDHEIM


    Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag