Verdiskaping med mennesket i sentrum

Teamkonsult er et team med erfarne rådgivere som har bred erfaring fra forskjellige lederroller i næringslivet. Vi brenner for å skape økt lønnsomhet, bedre kundetilfredshet og mer arbeidsglede gjennom å jobbe smartere med kommunikasjon, mestring, involvering og kontinuerlig forbedring.

Vi leverer rådgiving, kurs og prosesser innen team– og lederutvikling og Lean. Vi har god erfaring med digital gjennomføring av kurs og foredrag (Teams, Zoom), og å kombinere digitale og fysiske samlinger for å skape god og tidseffektiv læring.

Våre kurs og prosesser inneholder en kombinasjon av diskusjoner, oppgaver og teori. Ved innføring av metoder i drift er «on the job training» en god metode. Oppmerksomheten er høyest og læringen mest effektiv når man utfører selv, og våre kurs og programmer bygger på dette prinsippet.

Vi kaller det Verdiskaping med mennesket i sentrum!

Vårt team:

Thor Eirik Lobben – Rådgiver/Daglig leder linkedin
Mobil: 902 20 725
E-post: tel@teamkonsult.no

DiSC Certified Trainer Blue 2013

Thor Eirik har bakgrunn fra forsvaret og lang operativ erfaring innen ledelse, salg og drift, blant annet 5 år som rådgiver og salgssjef innen IT-opplæring, og 9 år som daglig leder før han startet Teamkonsult i 2015. Thor Eirik er engasjert og resultatorientert, og motiveres av å skape læring og innsikt og bidra til utvikling og resultater gjennom gruppeprosesser, kurs og individuell oppfølging.

Thor Eirik er Certified DiSC® Trainer og Sertifisert Lean svart belte – Lean Manager MC og har videreutdanning innen Coaching og Kompetanseledelse fra BI.

Svein Olav Tinmansvik – Bedriftsutvikler linkedin
Mobil: 917 15 770

Svein Olav har, i tillegg til å være en etterspurt rådgiver mange års operativ erfaring som næringslivsleder innen handel og industri i landsdekkende konsern. Han møter stort sett verden med et smil, er uformell i stilen og tilstreber at alle mennesker rundt han blir sett. Svein Olav bistår våre kunder innen leder- og teamutvikling, strategiprosesser og virksomhetsutvikling.

Svein Olav er Certified DiSC® Trainer og er også sertifisert innen relasjonsledelse.

Marny Østreng – Seniorkonsulent Lean linkedin
Mobil: 928 31 395

Vår samarbeidspartner Marny er Lean-entusiast og daglig leder i Madisa Consulting. Hun har bred kompetanse og operasjonell ledererfaring innen Lean, prosesseffektivisering og logistikk. Marny leverer Lean rådgivning, kurs, sertifiseringer og spill. Hun underviser også på Høgskolen i Østfold. Hun sertifisert Lean Black belt & har en bachelor i Business Administration fra Bowling Green State University (BGSU). Som tidligere Norgesmester og Amerikansk universitetsmester (NCAA) i turn, stiller Marny strenge krav til å levere beste kvalitet.

Bærekraft og samfunnsansvar:

Gjennom vårt arbeid ønsker vi å bidra med både bærekraft og samfunnsansvar. Vi fokuserer på noen av FN’s bærekraftsmål der vårt arbeid kan gi effekt:

God ledelse og godt teamarbeid handler om mennesker, og hvordan vi kan jobbe sammen på best mulig måte, på tvers av ulikheter. Sunne bedriftskulturer bygget på tillit, trygghet og samarbeid bidrar til å redusere stress, sykefravær og destruktive konflikter.

.

Alle medarbeidere skal oppleve å bli sett, inkludert og verdsatt. Dette er kjernen i en sunn bedriftskultur hvor medarbeidere gis mulighet for personlig vekst og utvikling, noe som igjen bidrar til virksomhetens økonomiske vekst og utvikling.

.

Gjennom utvikling av team og ledere bidrar vi til å utvikle virksomheter hvor samarbeid om å nå målene står fokus. Det handler om verdiskaping med mennesket i sentrum.

Følg oss gjerne på Facebook og Linkedin:

fb_logo
linkedin

Post og besøksadresse:

Teamkonsult AS

Vikåsen 2i

7054 RANHEIM


    Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag