Våre tjenester

Verdiskaping med mennesket i sentrum

Når teknologien gir oss stadig nye muligheter blir ledelse, samarbeid, kommunikasjon og teamarbeid enda viktigere.

Dette er ferdigheter vi kan trene og utvikle, for å oppnå gevinster som bedre lønnsomhet, høyere kundetilfredshet og mer arbeidsglede. Ikke minst er dette viktig når innføring av ny teknologi endrer måten vi jobber på.

I Lean finner vi mange gode verktøy og metoder, samtidig som det i like stor grad handler om involvering, medarbeider-engasjement og forbedringskultur.

God ledelse, sammen med velfungerende team og forbedringskultur kaller vi verdiskaping med mennesket i sentrum.

Vi tilrettelegger prosessen, og følger dere på veien.

Lederutvikling

Ledelse er et bredt felt av fag og ferdigheter. Uavhengig av om du er ny som leder, eller har vært leder en stund gir vi deg godt og nyttig påfyll.

Ferdighetene som leder utvikles best i sammenheng med den rollen man har, og den organisasjonen man er en del av. Vi skreddersyr prosessen ut fra deres ønsker og behov.

Les mer her

Teamutvikling

Effektive og velfungerende team er både et konkurransefortrinn, og gir trivsel på arbeidsplassen. Vi gir dere verktøyene og tilrettelegger prosessen.

I Teamkonsult har vi en praktisk tilnærming til teamutvikling hvor vi tilpasser prosessen til virksomhetens drift, situasjon og målsetninger.

Les mer her

Lean- Praktisk forbedringsarbeid

Lean er en av verdens mest benyttede driftstrategier for forbedringer i egen virksomhet.  Målet er å lage og levere produkter og tjenester med mest mulig nytteverdi og minst mulig tap av ressurser gjennom å fokusere på flyt, oversiktlige prosesser og fjerning av sløsing. 

Vi bistår våre kunder med prosesser, rådgiving og kurs/workshops

Les mer her

    Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag