Teamutvikling

«Ikke økonomi, ikke strategi, ikke teknologi. Det er teamwork som står frem som det viktigste konkurransefortrinn. Både fordi det er så kraftfullt, og fordi det dessverre er sjelden vare» – Patrick Lencioni

Et effektivt team kjennetegnes av tillit, og effektiv kommunikasjon der det fokuseres på felles mål og resultater:

 • Teammedlemmene viser hverandre tillit
 • De engasjerer seg i gode diskusjoner på sak, og ser på uenigheter som en styrke for teamet (det Patrick Lencioni i sin modell omtaler som «konstruktiv konflikt»)
 • Teamets medlemmer forplikter seg på felles beslutninger
 • Teamet holder hverandre gjensidig ansvarlige
 • Fokus er på teamets felles mål og teamet feirer felles suksesser

*Patrick Lencioni, The Five Dysfunctions of a Team

The Five Behaviours of a cohesive Team, Patrick Lencioni

Noen gevinster virksomheten kan oppnå gjennom utvikling og trening i teamene er:

 • Jobbe bedre sammen, på tvers av ulikheter
 • Utnytte teammedlemmenes forskjellige styrker
 • Bedre kommunikasjon, internt og eksternt
 • Økt trivsel og engasjement
 • Større forståelse for og sterkere innsats mot felles mål

I Teamkonsult har vi en praktisk tilnærming til teamutvikling hvor vi tilpasser prosessen til virksomhetens drift, situasjon og målsetninger. I stedet for langvarige samlinger har vi god erfaring med «bryte ned» programmet til en prosess med korte samlinger hvor deltakerne selv må praktisere kunnskapen mellom samlingene. Dette sikrer læring og utvikling. (Hvordan vi etablerer nye vaner vil være tema i prosessen). Vi benytter internasjonalt anerkjente og Veritas-godkjente utviklingsverktøy i prosessen.

Ta kontakt i dag for en uforpliktene prat om teamutvikling tilpasset din virksomhet!

Teamtrening – effektiv kommunikasjon

Velegnet for skreddersøm!

I Teamtrening setter vi sammen med teamet fokus på hvordan man jobber sammen for å nå felles mål og skape samhandling og framdrift gjennom god kommunikasjon, på tvers av ulikheter. Gode team er både et sterkt konkurransefortrinn og en bidrar til økt trivsel på arbeidsplassen.

Les mer her

Selgertrening – effektiv kommunikasjon i salg og service

Velegnet for salgsteam!

I dagens marked kan kunder velge mellom mange gode tilbydere og produkter. Service er egenskaper som kunden reagerer positivt på, så her kan du og dine selgere skaffe dere et konkurransefortrinn med god og effektiv kundetilpasset kommunikasjon.

Les mer her

Everything DiSC® Prosessverktøy

Everything DiSC® fra Wiley er en serie med prosessverktøy i verdensklasse med et bredt bruksområde. Verktøyet kan benyttes av alle i en organisasjon, uavhengig av tittel eller rolle, for å bygge gode og effektive relasjoner, og forbedre kvaliteten på arbeidsplassen, ledelse, salg og teamarbeid.

Les mer her

  Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag