Teamutvikling

«Ikke økonomi, ikke strategi, ikke teknologi. Det er teamwork som står frem som det viktigste konkurransefortrinn. Både fordi det er så kraftfullt, og fordi det dessverre er sjelden vare..» Patrick Lencioni

Hvordan er teamarbeidet hos dere? Er teamet ditt preget av effektiv kommunikasjon og samarbeid mot felles mål og resultater? Et velfungerende team er ikke bare effektivt, det er også morsommere og mer motiverende å gå på jobben. Men hvordan drive med teamutvikling og trene i en travel hverdag?

I Teamkonsult har vi en praktisk tilnærming til teamutvikling hvor vi tilpasser prosessen til den enkelte virksomhets drift, hverdag og målsetninger.

Relasjoner, atferd og kommunikasjon

Når vi jobber med teamutvikling er fokus hvordan vi jobber sammen for å skape framdrift mot felles mål, og da blir samspill og relasjoner et viktig tema.

Vi virker alle på hverandre gjennom vår naturlige måte å være på. Du har kanskje opplevd at det er noen du umiddelbart jobber bedre sammen med enn andre? Eller har du kanskje hatt følelsen av å ikke nå igjennom med «meldingen» uansett hvor tydelig, entusiastisk eller faktabasert du er? Har du noen gang tenkt at det hadde vært nyttig med en «dekoder» i slike situasjoner? Vi bruker Everything DiSC® prosessverktøy for å sette atferdstiler og kommunikasjonsbehov i system, og på den måten gi den enkelte og teamet som helhet et godt felles utgangspunkt for trening og utvikling.

Kurs eller prosess?

Vi har alle vært på et kjempebra kurs og tenkt at dette skal vi gjennomføre hos oss, bare for å oppleve at hverdagen blir for travel og ting går i glemmeboka. I Teamkonsult ønsker vi derfor å «bryte ned» kurset til en prosess med kortere samlinger hvor deltakerne praktiserer kunnskapen mellom samlingene, slik at vi sikrer læring og utvikling. (Hvordan vi etablerer nye vaner vil være tema i prosessen).

Vi skreddersyr prosessen og velger prosessverktøy i samarbeid med hver enkelt kunde med utgangspunkt i dagens situasjon og formålet med prosessen, f. eks slik:

Hva kjennetegner høyt presterende team?

I Patric Lencionis anerkjente modell «The five behaviours of a Cohesive team»* beskrives fem kjennetegn ved effektive og velfungerende team:

  • Teammedlemmene viser hverandre tillit
  • De engasjerer seg i gode diskusjoner og konstruktiv «konflikt» på sak
  • Teamet forplikter seg på felles beslutninger
  • Teamet holder hverandre gjensidig ansvarlige
  • Fokus er på teamets felles mål og teamet feirer felles suksesser

Ta kontakt i dag for en god prat om teamutvikling tilpasset din virksomhet!

*Patrick Lencioni, The Five Dysfunctions of a Team, 2002

Kontakt