Teamutvikling

I teamutvikling er fokus hvordan man jobber sammen for å skape framdrift mot felles mål.

Vi virker alle på hverandre gjennom vår måte å være på. Du har kanskje opplevd at det er noen du umiddelbart jobber bedre sammen med enn andre? Eller har du kanskje hatt følelsen av å ikke nå igjennom med «meldingen» uansett hvor tydelig, entusiastisk eller faktabasert du er? Har du noen gang tenkt at det hadde vært nyttig med en «dekoder» i slike situasjoner? Med Everything DiSC® prosessverktøy setter vi setter atferdstiler, prioriteringer og kommunikasjonsbehov i system, noe som gir den enkelte og teamet som helhet et felles utgangspunkt for trening og utvikling.

Vi skreddersyr prosessen til hver enkelt kunde med utgangspunkt i dagens situasjon og målet med prosessen, f. eks slik:

I Patric Lencionis anerkjente modell «The five behaviours of a Cohesive team»* beskrives fem kjennetegn ved effektive og velfungerende team:

  • Teammedlemmene viser hverandre tillit
  • De engasjerer seg i gode diskusjoner og konstruktiv «konflikt» på sak
  • Teamet forplikter seg på felles beslutninger
  • Teamet holder hverandre gjensidig ansvarlige
  • Fokus er på teamets felles mål og teamet feirer felles suksesser

Et velfungerende team er ikke bare effektivt, det er også triveligere å gå på jobben. Hvordan drive med teamutvikling og trene i en travel hverdag? Teamkonsult tilpasser prosessen til deres målsetninger, drift og hverdag.

*Patrick Lencioni, The Five Dysfunctions of a Team, 2002

Kontakt