Teamutvikling

«Ikke økonomi, ikke strategi, ikke teknologi. Det er teamwork som står frem som det viktigste konkurransefortrinn. Både fordi det er så kraftfullt, og fordi det dessverre er sjelden vare» Patrick Lencioni

Et effektivt team kjennetegnes av tillit, effektiv kommunikasjon og fokus på felles mål og resultater:

 • Teammedlemmene viser hverandre tillit
 • De engasjerer seg i gode diskusjoner og konstruktiv «konflikt» på sak
 • Teamet forplikter seg på felles beslutninger
 • Teamet holder hverandre gjensidig ansvarlige
 • Fokus er på teamets felles mål og teamet feirer felles suksesser

*Patrick Lencioni, The Five Dysfunctions of a Team, 2002

The Five Behaviours of a cohesive Team

Noen gevinster virksomheten kan oppnå gjennom utvikling og trening i teamene er:

 • Jobbe godt sammen, på tvers av ulikheter
 • Utnytte teammedlemmenes forskjellige styrker
 • Bedre kommunikasjon, internt og eksternt
 • Økt trivsel og engasjement
 • Forståelse for og engasjement for felles mål
 • Hvordan jobbe med teamutvikling i en travel hverdag?

I Teamkonsult har vi en praktisk tilnærming til teamutvikling hvor vi tilpasser prosessen til virksomhetens drift, situasjon og målsetninger. I stedet for «lange» samlinger har vi god erfaring med «bryte ned» kurset til en prosess med korte samlinger hvor deltakerne selv må praktisere kunnskapen mellom samlingene. Dette sikrer læring og utvikling. (Hvordan vi etablerer nye vaner vil være tema i prosessen). Vi benytter internasjonalt anerkjente og Veritas-godkjente utviklingsverktøy i prosessen.

Ta kontakt i dag for en uforpliktene prat om teamutvikling tilpasset din virksomhet!

Kontakt