Kurs

Hva ønsker dere å lære?

Vi tilbyr både åpne kurs, og bedriftsinterne kurs og workshops. Bedriftsintern opplæring kan skreddersys og tilpasses ut fra våre kunders behov og arbeidshverdag.

Kombinert læring

Våre åpne kurs gjennomføres som kombinert læring. For å sikre best mulig læring og effekt av kurset kombinerer vi kursdagen med tilgang på digitalt læremateriell og personlig veiledning når man er tilbake på egen arbeidsplass. Vi kan også tilby kombinert læring for bedriftsinterne kurs.

Vi har god erfaring med digital gjennomføring av kurs og foredrag (Teams, Zoom), samt å kombinere digitale og fysiske samlinger for å skape tidseffektive kurs, med effektiv læring.

Ønsker du å gjennomføre kurs når det passer for deg, i ditt eget tempo kan du også se våre nettkurs.

Praktisk ledelse – kombinert læring – åpent kurs!

Trondheim – kursdag 1, 10. september 2024 – kursdag 2, 8. oktober 2024

Uavhengig av om du er ny som leder, eller har vært leder en stund er det både godt og nyttig å få påfyll i lederrollen.

Få praktisk rettet og nyttig påfyll som du kan bruke i hverdagen sammen med dine medarbeidere, for å skape engasjement og resultater.

Dette kurset gjennomføres som kombinert læring med kurs, elæring og personlig oppfølging

Mer informasjon og påmelding finner du her

Lean og forbedringsarbeid – kombinert læring åpent kurs!

Trondheim – 12. september 2024

Et praktisk kursopplegg hvor du vil lære mye om Lean og forbedringsarbeid!

Lær om strategier, verktøy og metoder for hvordan dere kan frigjøre ressurser, redusere kostnader og få mer fornøyde kunder og medarbeidere.

Dette kurset gjennomføres som kombinert læring med kurs, elæring og personlig oppfølging.

Mer informasjon, kursinnhold og påmelding finner du her

Lederkurs – Praktisk ledelse

Har du lyst til å bli en bedre leder? Ledelse er et bredt felt av fag og ferdigheter. Uavhengig av om du er ny som leder, eller har vært leder en stund er det både godt og nyttig å få påfyll i lederrollen.

På vårt lederkurs Praktisk ledelse gir vi deg praktisk rettet og nyttig påfyll som du kan bruke direkte i hverdagen sammen med dine medarbeidere, for å skape engasjement og resultater.

Mer informasjon og kursinnhold finner du her

Lean – grunnkurs

Lean grunnkurs passer for ledere, team og alle som er involvert i, og interessert i kvalitet og praktisk forbedringsarbeid og effektivisering på egen arbeidsplass. Kurset er relevant for alle bransjer.

Deltakerne får praktisk kunnskap om grunnleggende verktøy og metoder som kan tas i bruk i egen virksomhet, og være motivert til å komme i gang.

Mer informasjon og kursinnhold finner du her

Lean – Gult belte sertifiseringskurs

Vi tilbyr Lean sertifiseringskurs i samarbeid med Madisa Consulting AS.

På Lean gult belte sertifiseringskurs får du forståelse av grunnelementer i Lean som strategi og driftsfilosofi, og også metoder og verktøy du kan benytte i det daglige forbedringsarbeidet på din egen arbeidsplass.

Gult belte er det 1. kurset i sertifiseringsprogrammet og varer i 2 dager. Neste steg er grønt belte og deretter svart belte.

Mer informasjon og kursinnhold finner du her

Lean – Verdistrømanalyse

Verdistrømanalyse hjelper oss å se sammenhengen mellom informasjonsflyt, vareflyt og de forskjellige prosessene og aktivitetene i verdistrømmen på et overordnet nivå. På den måten får vi en felles forståelse for hvordan verdistrømmen fungerer, hvor vi finner venting, flaskehalser, omarbeid og annen «sløsing» som kan forbedres.

Dette kurset passer for dere som har grunnleggende kompetanse og noe erfaring fra tidligere, og som skal fasilitere eller delta i Verdistrømkartlegging.

Mer informasjon og kursinnhold finner du her

Lean – Temakurs

Har dere grunnleggende Lean-kompetanse, og ønsker mer kunnskap innenfor spesifikke verktøy og metoder? Da kan bedriftsinterne Lean temakurs og workshops være en god løsning.

Se her for mer informasjon

DiSC – Relasjoner og effektiv kommunikasjon

Har du opplevd at det er noen mennesker du umiddelbart jobber og kommuniserer godt med, og at det er andre du trenger noe mer tid på å forstå? Hvorfor er det sånn?

Vi har alle en væremåte som er naturlig og riktig for oss selv. Samtidig skal vi møte og samhandle med andre mennesker som er forskjellige fra oss selv.

På kurset dette kurset får du både økt innsikt om deg selv, og forståelse for andre mennesker.

Mer informasjon og kursinnhold finner du her

    Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag