Lean – Verdistrømanalyse

Verdistrømanalyse – hvordan finne sløsing og skape mer kundeverdi? Lean handler om å produsere varer eller tjenester med maksimal nytteverdi, og med minimalt tap av ressurser i prosessen. Verdistrømkartlegging er metoden som hjelper oss å kartlegge alt som skjer fra kundebehovet oppstår, til det er levert.

Verdistrømanalyse hjelper oss å se sammenhengen mellom informasjonsflyt, vareflyt og de forskjellige prosessene og aktivitetene i verdistrømmen på et overordnet nivå. På den måten får vi en felles forståelse for hvordan verdistrømmen fungerer, hvor vi finner venting, flaskehalser, omarbeid og annen «sløsing» som kan forbedres.

Kurs innhold:

  • Lean grunnleggende prinsipper, sløsing og problemløsing
  • Prosesskartlegging og Verdistrømanalyse – hva er forskjellen
  • Fasene i Verdistrømkartlegging
    • Forberedelser, kartlegge nåsituasjonen, designe forbedret verdistrøm, planlegge og gjennomføre forbedringer

Målgruppe:

Dette kurset passer for deg som har grunnleggende kompetanse og noe erfaring fra tidligere, og som skal fasilitere eller delta i Verdistrømkartlegging.

Gjennomføring:

Verdistrømanalyse gjennomføres som et bedriftsinternt temakurs på en dag.

Kurset er godt egnet som utgangspunkt for skreddersøm til egen virksomhet. Ta kontakt i dag for et godt tilbud til din virksomhet!

    Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag