Salgsbetingelser – åpne kurs

  • Bestilling av kursplasser er bindende
  • Ved avbestilling med legeerklæring før påmeldingsfristen belastes 25% av deltakeravgiften
  • Ved avbestilling med legeerklæring etter påmeldingsfristen belastes 50% av deltakeravgiften
  • Betalte kursplasser kan fritt benyttes av andre deltakere fra samme virksomhet – nb. gi oss beskjed
  • Eventuell avmelding må skje skriftlig til firmapost@teamkonsult.no
  • Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for at kurs avholdes
  • Force Majeure: Hendelser utenfor Teamkonsults kontroll før/under kurs gir oss rett til å endre/kansellere gjennomføringen. Ved slike hendelser vil vi finne en god løsning for et nytt arrangement
  • Kursdeltaker må selv besørge reise og evt. opphold
  • For åpne kurs (der ikke annet er angitt) vil kurssted være sentralt i Trondheim og enkelt tilgjengelig både med bil og kollektiv transport
  • Hvis nasjonale og kommunale smittevernregler tilsier dette kan fysiske kurs bli erstattet av digital gjennomføring