Lederutvikling

Ledelse er – i samarbeid med andre – å oppnå resultater. Så for å fungere godt i samarbeid med andre må du både ha en forståelse av deg selv, og de du skal samarbeide med.

Ledelse er et bredt felt av fag og ferdigheter. Uavhengig av om du er ny som leder, eller har vært leder en stund er det både godt og nyttig å få påfyll i lederrollen. I programmet Praktisk ledelse har vi samlet konkret og praktisk kunnskap og ferdigheter som kan brukes direkte i hverdagen med dine medarbeidere.

Dere vil lære om

  • Lederrollen, krav og forventninger
  • Praktiske tilnærminger til styring og delegering, involvering, motivasjon og miljø
  • Situasjonsbetingede ledertilnærminger, coachende lederstil
  • Atferd og kommunikasjon, relasjonskompetanse (Everything DiSC-modellen)
  • Innsikt og forståelse i egen atferds- og lederstil «hvordan virker jeg på andre»
  • Innsikt i, og forståelse for andre atferdstiler, «hvordan virker andre på meg»
  • Rammeverket Visjon, Tilslutning og Gjennomføring – Beste praksis i ledelse* (Work of Leaders)
  • Hvordan jobbe smartere og ikke hardere, tips og triks fra Lean

Ledelse utvikles best mens man leder

Vi tror ledelse utvikles best i sammenheng med den rollen man har og den organisasjonen man er en del av. I programmet Praktisk ledelse knytter vi relevant teori til den enkeltes lederhverdag gjennom korte samlinger med teori, oppgaver og refleksjoner, hvor deltakerne praktiserer kunnskapen på egen arbeidsplass mellom samlingene.

Målgruppe

Praktisk ledelse gjennomføres bedriftsinternt og tilpasset den enkelte virksomhet, og er godt egnet både for både nye og erfarne ledere i ledergrupper og som individuell lederoppfølging.

Vi benytter internasjonalt anerkjente og Veritas-godkjente utviklingsverktøy i prosessen.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat om ledelse i praksis i din virksomhet.

* The Work of Leaders – Straw, Scullard, Kokkonen, Davis – Wiley – 2013

 

Kontakt