Lederutvikling

Ledelse er – i samarbeid med andre – å oppnå resultater. Så for å fungere godt i samarbeid med andre må du både ha en forståelse av deg selv, og de du skal samarbeide med.

Uavhengig om du er ny i lederrollen, har du vært leder en stund og ønsker påfyll som leder eller i lederteamet vi du/dere ha stor nytte av Teamkonsults lederprogram Ledelse i praksis.

Mange blir ledere etter å ha vært en dyktig fagperson, selger eller kommer fra en annen rolle i bedriften. Det er en stor overgang, og det blir stilt nye krav, både fra arbeidsgiver og fra de du skal lede. Den siste tidens hendelser med corona, avstandsledelse og stor usikkerhet hos mange gir oss også helt nye utfordringer som ledere.

I programmet Ledelse i praksis knytter vi relevant teori til den enkeltes lederhverdag gjennom korte samlinger med teori, oppgaver og refleksjoner, hvor deltakerne praktiserer kunnskapen på egen arbeidsplass mellom samlingene.

Dere vil lære om

  • Lederrollen, krav og forventninger
  • Praktiske tilnærminger til styring og delegering, involvering, motivasjon og miljø
  • Situasjonsbetingede ledertilnærminger, coachende lederstil
  • Atferd og kommunikasjon, relasjonskompetanse (Everything DiSC-modellen)
  • Innsikt og forståelse for egen atferds- og lederstil «hvordan virker jeg på andre»
  • Innsikt i, og forståelse for andre atferdstiler, «hvordan virker andre på meg»
  • Rammeverket Visjon, Tilslutning og Gjennomføring – Beste praksis i ledelse* (Work of Leaders)
  • Hvordan jobbe smartere og ikke hardere, tips og triks fra Lean

Ledelse i praksis gjennomføres bedriftsinternt og tilpasset den enkelte virksomhet, og er godt egnet både for ledergrupper og som individuell lederoppfølging.

Ta kontakt i dag for en god prat om ledelse i praksis i din virksomhet.

* The Work of Leaders – Straw, Scullard, Kokkonen, Davis – Wiley – 2013

 

Kontakt