Lederutvikling

Ledelse er å oppnå resultater i samarbeid med andre. For å fungere godt i samarbeid med andre må du både ha en forståelse av deg selv, de du skal samarbeide med. Vår lederutvikling gir deg denne forståelsen.

Ledelse er et bredt felt av fag og ferdigheter. Uavhengig av om du er ny som leder, eller har vært leder en stund er det både godt og nyttig å få påfyll og støtte i lederrollen.

Ferdighetene som leder utvikles best i sammenheng med den rollen man har, og den organisasjonen man er en del av. Det betyr at ønsker og behov vil variere, og aktuelle tema kan være:

  • Hvem er jeg, og hvem ønsker jeg å være som leder
  • Gode relasjoner i ledelse
  • Hvordan jobber vi med kultur
  • Hvordan lager, implementerer og følger vi opp en god strategi
  • Praktiske tilnærminger til styring og delegering, involvering, motivasjon og miljø

I vårt lederutviklingsprogram Praktisk ledelse knytter vi relevant teori til den enkeltes lederhverdag gjennom korte samlinger med teori, oppgaver og refleksjoner, hvor deltakerne praktiserer kunnskapen på egen arbeidsplass mellom samlingene. Siden behovene er ulike, baserer programmet seg på skreddersøm tilpasset den enkelte virksomhet..

Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat om lederutvikling i din virksomhet.

Lederutviklingsprogram – Praktisk ledelse

Velegnet for ledergrupper!

I lederutviklingsprogrammet Praktisk ledelse knytter vi relevant teori til den enkeltes lederhverdag gjennom korte samlinger med teori, oppgaver og refleksjoner, hvor deltakerne praktiserer kunnskapen på egen arbeidsplass mellom samlingene.

Les mer her

Everything DiSC® Prosessverktøy

Everything DiSC® fra Wiley er en serie med prosessverktøy i verdensklasse med et bredt bruksområde. Verktøyet kan benyttes av alle i en organisasjon, uavhengig av tittel eller rolle, for å bygge gode og effektive relasjoner, og forbedre kvaliteten på arbeidsplassen, ledelse, salg og teamarbeid.

Les mer her

    Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag