Lederutvikling – praktisk påfyll i lederrollen

Ledelse er et bredt felt av fag og ferdigheter. Uavhengig av om du er ny som leder, eller har vært leder en stund gir vi deg godt og nyttig påfyll

Ferdighetene som leder utvikles best i sammenheng med den rollen man har, og den organisasjonen man er en del av. Det betyr at ønsker og behov vil variere, og aktuelle tema kan være:

  • Hvem er jeg, og hvem ønsker jeg å være som leder
  • Viktigheten av gode relasjoner i ledelse
  • Hvordan jobber vi med kultur
  • Hvordan lager, implementerer og følger vi opp en god strategi
  • Praktiske tilnærminger til involvering, delegering, motivasjon og miljø

I våre lederutviklingsprogram knytter vi relevant teori til den enkelte leders hverdag gjennom korte samlinger med teori, oppgaver og refleksjoner, hvor deltakerne praktiserer kunnskapen på egen arbeidsplass mellom samlingene. Siden behovene er ulike, baserer programmene seg på skreddersøm tilpasset den enkelte virksomhet.

Verktøy

Vi bruker Everything DiSC og The Five Behaviours som verktøy i leder- og ledergruppeutvikling. Dette er verktøy som gir økt bevissthet rundt egen og andres atferd, innsikt i motivasjonsfaktorer, styrker og potensial for utvikling. Verktøyene gir alle i virksomheten et felles begrepsapparat knyttet til atferd, kommunikasjon og samhandling.

Bilde: Freepik

Lederutvikling eller ledergruppeutvikling?

Mens lederutvikling handler om rolleforståelse, og å utvikle individuelle ferdigheter som leder, så handler ledergruppeutvikling om hvordan en gruppe ledere jobber sammen for å bli et effektivt og velfungerende team.

Forskjellen på å være en gruppe ledere og et velfungerende lederteam er stor. Ofte kombinerer vi lederutvikling med teamutvikling for å utvikle velfungerende lederteam.

Her kan du lese mer om lederutvikling eller ledergruppeutvikling.

    Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag