Lederutvikling

«Hemmeligheten» i ledelse på alle nivåer er å samle sine medarbeidere om felles oppgaver og mål. Så enkelt og så vanskelig. Ved å investere i lederutvikling setter du det vanskelige på agendaen, og gjør det litt lettere.

Hvordan skaper du en visjon, bygger tilslutning for denne og sørger for gjennomføring? En prosess bygget rundt verktøyet Everything DiSC® Work of Leaders handler om hvordan dine og din ledergruppes prioriteringer påvirker dette. Utgangspunktet er beste praksis innen ledelse*. Er dere klare for spennende refleksjoner i ledergruppa?

I hverdagen ønsker du som leder å få det beste ut av dine medarbeidere. Ved å bygge prosessen rundt verktøyet Everything DiSC® Management kan du som leder lære både om din egen atferdstil som leder, og også om dine medarbeideres atferdstiler og hvordan du kan tilpasse din egen atferd for å lede mer effektivt. Du og din ledergruppe vi lære hvordan dere som ledere kan bli dyktigere i å delegere, styre og motivere forskjellige medarbeidere.

Hvordan drive med lederutvikling og trene i en travel hverdag? Teamkonsult tilpasser prosessen til deres målsetninger, drift og hverdag.

*The Work of Leaders – Straw, Scullard, Kukkonnen , Davis – 2013. Ta gjerne kontakt for mere informasjon.

Kontakt