Effektiv arbeidsplass på 1,2,3

24. mai 2023

Har du noen gang lett etter verktøy, varer eller materiell? Har du opplevd gå langt for å hente utstyr eller annet du jevnlig har bruk for? Kanskje har dere måttet kjøpe inn varer eller utstyr fordi dere ikke har funnet igjen det dere har lett etter? Og har du tenkt på hva dette egentlig koster?

Vi lurte deg litt der, for du må faktisk telle helt til 5. 5S er en metode som ble utviklet av Toyota, og er kjent som en av metodene som gjorde just-in-time produksjon mulig. Men du trenger ikke drive bilproduksjon for å gjøre 5S. Metoden er like anvendelig i et produksjonsmiljø, som på et lager, i en håndverkerbil, i en butikk eller på et kontor. Ja til og med (eller ikke minst) der vi lagrer data på en server.

Navnet 5S har metoden fått fra 5 japanske ord som oversatt til norsk betyr:

  • Sortere: Finne unødvendige ting og fjern dem fra arbeidstedet
  • Systematisere: Organisere verktøy og materiell på en slik måte at arbeidsflyten blir effektiv, samt begrense antallet
  • Skinne: Sette arbeidstedet i god stand og lag rutiner for å holde det ryddig og rent
  • Standardisere: Etablere en klar visuell standard
  • Sikre: Kunne like gjerne uttrykkes som selvdisiplin, for dette er den vanskeligste S’en… Jobb etter den nye standarden og utfør jevnlig revisjoner og forbedringer.

Det er lett å tenke på 5S som et strukturtiltak, og de tre første S-ene handler om arbeidsplassen, verktøy, materiell og ting rundt oss. Men de to siste handler om hva vi faktisk gjør, så 5S blir like mye et kulturtiltak som griper inn i hverdagen og tvinger oss til å tenke på hvordan vi jobber.
 
Det er mange gode grunner til å gjennomføre 5S. Metoden bidrar til bedre flyt og effektivitet, bedre kvalitet, støtter HMS, synliggjør avvik tidlig (slik at man kan sette inn tiltak), og gir en oversiktlig og hyggeligere arbeidsplass med mer trivsel.  

Å gå løs på arbeidsplassen, og begynne å rydde, kaste og vaske uten en god plan vil sannsynligvis ende som et skippertak. Det finnes en beste praksis, med en trinnvis prosess som fører til målet over tid. For å unngå at 5S ender opp som et skippertak er god forankring i ledelsen og involvering av medarbeidere viktige suksessfaktorer. Hvor omfattende arbeidet blir avhenger av egenarten til den enkelte virksomheten, men det vil være verdt innsatsen.

5S kan du lære mer om på våre Lean-kurs. Vi kan også hjelpe dere i gang på deres egen arbeidsplass.

    Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag