Lean – kultur eller verktøy og metoder?

7. januar 2021

I Teamkonsult runder vi av alle kurs og workshops med en oppsummering hvor deltakere reflekterer og deler rundt «hva er det viktigste vi har lært», og hvordan skal vi bruke og dra nytte av dette i hverdagen og det daglige arbeidet. Når kurset eller workshopen handler om Lean har vi da ofte jobbet med forskjellige verktøy og metoder i en dag eller to. Likevel handler oppsummeringene alltid om hvordan vi jobber sammen for å nå felles mål, og det er veldig spennende.

I Lean har vi mange gode verktøy og metoder – ting vi kan bruke og ting vi kan gjøre. Men, hvis vi kun ser på Lean som en et sett med rigide verktøy og metoder vil vi fort møte begrensinger, og kanskje vil vi oppleve at «dette fungerte ikke hos oss». Lean handler om hvordan vi tenker (prinsipper, f.eks. hvordan ser vi på effektivitet?), det bygger på verdiene i virksomheten, det handler om hvordan vi leder og det handler om hvordan vi jobber sammen.

Lean har sitt opphav hos Toyota og Toyota Production System (TPS), og det er gjort mye forskning her for å finne selve «suksessformelen». Dr. Jeffrey Liker beskriver i sin bok The Toyota Way fra 2004 TPS som « et system designet for å gi medarbeiderne verktøyene for å kontinuerlig forbedre arbeidet sitt» (min oversettelse) som kan oppsummeres: 1 – En langsiktig filosofi,  2 – Den riktige prosessen vil gi det riktige resultatet, 3 -Tilfør verdi til organisasjon gjennom å utvikle medarbeiderne og 4 – Utvikle en lærende organisasjon gjennom kontinuerlig løsning av rotårsaker til problemer (min oversettelse).

Oppsummert handler Lean mer om kultur enn om verktøy. Samtidig trenger vi verktøy og metoder for å nå våre felles mål, og kontinuerlig forbedre drift og prosesser. Det handler om å forstå egen virksomhet, hva som skaper verdier og det som skjer der verdiene skapes, og så velge de riktige verktøyene og bli gode på dem, f.eks 5S eller Verdistrømanalyse. Så vi tror at svaret på spørsmålet i overskriften er ja takk, begge deler, men at kulturen kommer først, og så bruker vi de riktige verktøyene og metodene for å utvikle og støtte dette.

Hva ville det betydd i din virksomhet hvis dere etablerte en kultur hvor alle jobbet mot felles mål og hele tiden jobbet for å løse arbeidsoppgavene på en enklere og mer effektiv måte? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om lean og forbedringskultur.

Thor Eirik

Kilder og inspirasjon:

  • Liker, The Toyota Way
  • Planet-Lean
  • Oppdragsgivere og engasjerte deltakere på kurs og workshops!

    Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag