Kommunikasjon, samarbeid og resultater. Lean i Fagtrykk!

4. april 2022

Det morsomste vi vet er å bli kjent med nye virksomheter og mennesker, og siden i fjor høst har vi hatt gleden av å jobbe sammen med Fagtrykk. Målsetningen var å gjøre et prosjekt som skulle styrke samarbeid og kultur, og samtidig bidra til å gjøre bedriften mer effektiv. Siden Lean er en driftstrategi som fanger opp alt dette valgte vi å bygge prosjektet rundt dette. 

Foto: Emil Hauge, Knytte bedriftsnettverk

Fagtrykk har avdelinger i Trondheim, Namsos og Steinkjer. Sammen la vi opp prosjektet slik at alle medarbeidere ble involvert og fikk et eierskap til det vi gjorde . Hele tiden var tanken å legge til rette for at Fagtrykk så raskt som mulig skal jobbe selvstendig videre med Lean.

Fagtrykk og Teamkonsult er med i bedriftsnettverket Knytte, som beskriver samarbeidet godt i denne artikkelen: «Det har blitt 100 ganger bedre her»

    Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag