Lean begreper – en liten lean-ordliste

16. august 2019

Lean er en driftstrategi/filosofi hvor man involverer medarbeiderne i kontinuerlige forbedringer på arbeidsplassen.  Selv om Teamkonsult tilstreber å bruke norsk og et «folkelig språk», kan Lean ved første møte virke som en liten jungel av begreper  og japanske ord. Her er en forklaring på noen sentrale ord og begreper som kan være nyttige å kjenne til:

5S

5S er en metodikk for å utvikle og vedlikeholde en effektiv og ryddig arbeidsplass. Navnet 5S kommer fra fem japanske ord som oversatt til norsk betyr:

 • Sortere: Identifiser unødvendige ting og fjern dem fra arbeidstedet
 • Systematisere: Organiser verktøy og materiell på en slik måte at arbeidsflyten blir effektiv, begrens antallet
 • Skinne: Sett arbeidstedet i god stand og lag rutiner for å holde det ryddig og rent
 • Standardisere: Etabler en klar visuell standard
 • Sikre: Kunne like gjerne stått for selvdisiplin, for dette er den vanskeligste S’en… Jobb etter den nye standarden og utfør jevnlig vurdering av forbedringer.

A3

Standardisert format for problemløsning med analyse av dagens situasjon, tiltak, gjennomføring og evaluering. Prosessen følger PDCA (plan, do, check, act). Metoden framtvinger tydelighet og gir god dokumentasjon. Navnet viser til papirformatet A3.

PDCA (eller PUKK )

Plan – do – check – act, på norsk: planlegge – utføre – kontrollere – korrigere. En metode for å gjennomføre og kontrollere forbedringsprosesser og lære av dem. Ofte kalt Deming-hjulet etter W. Edwards Deming.

Sløsing

I Lean er alle aktiviteter som ikke skaper verdi for kunden definert som sløsing. Grovt karakteriseres 8 former for sløsing slik:

 1. Overproduksjon
 2. Unødvendig lager/kø
 3. Omarbeiding (feil og avvik)
 4. Ubrukt kompetanse
 5. Unødvendig transport
 6. Overprosessering
 7. Unødvendig bevegelse (forflytning, leting etter verktøy, materialer etc.)
 8. Venting (dødtid uten verdiskapende aktivitet)

Muda

Det japanske begrepet for sløsing

Mura

Variasjon i aktiviteter eller informasjon som gjør at man må forte seg for så å vente

Muri

Overbelastning av mennesker og/eller utstyr.

Rotårsaksanalyse

Metode(r) for å finne den egentlige årsaken til et problem slik at man kan gjøre tiltak mot årsaken og ikke symptomene. Av metoder kan man bl.a benytte «5Why», eller «5 Hvorfor» hvor man spør gjentatte ganger «hvorfor» for å komme forbi de åpenbare symptomene og finne rotårsaken. Noen ganger må man spørre fler enn 5 ganger, noen ganger færre. En annen god metode er fiskebeinsdiagram (ishikawa-diagram, eller 6M) hvor man kartlegger sammenheng mellom problem og årsak på et overordnet nivå og gir grunnlag for videre rotårsaksanalyse og prioritering av problemer for å lage tiltak.

Kaizen

Japansk ord som oversatt til norsk betyr «forandring til det bedre». Brukes i Lean som en beskrivelse for kontinuerlig forbedring.

Verdistrøm

Den veien et produkt eller en tjeneste følger gjennom aktiviteter og prosesser på vei mot kunden

Verdistrømsanalyse (VSA)

Metode for å kartlegge et produkt, tjeneste eller varegruppes vei gjennom verdikjeden fra bestilling til kundens behov er levert. Målet er å skape flyt og mer verdi for kunden. VSA fokuserer på det «store bildet» for å forbedre hele systemet og ikke sub-optimalisere deler av det.

Prosess

En sekvens av aktiviteter for å oppnå et resultat.

Prosess-effektivisering

Metode for å fokusere på verdiskapende aktiviteter og fjerne sløsing i prosessene.

Gemba

«Det virkelige stedet». Henviser til stedet hvor arbeidet blir gjort.

Genchi Genbutsu

Japansk uttrykk for å gå se virkelige steder og virkelige ting. Gå til kilden og observer hva som faktisk skjer.

Flyteffektivitet

En «ny» type effektivitet beskrevet av Modig og Åhlström i boka «Dette er Lean». Flyteffektivitet er et mål på hvor lenge en flytenhet behandles fra behovet oppstår/identifiseres til det tilfredsstilles. Flyteffektivitet er definert fra perspektivet til flytenheten og den viktige faktoren er tiden flytenheten behandles (eller får tilført verdi).  En flytenhet kan være et produkt eller tjeneste, en byggesøknad eller pasient i helsevesenet. Flyteffektivitet oppnås ved å fjerne sløsing og flaskehalser i prosessene.

Poka-yoke

Teknikker for å hindre feil, gjerne gjennom fysiske begrensinger som hindrer at operatørene begår feil som kan føre til skader på produkt/tjeneste eller medarbeidere.

Kanban

Betyr tegn og kort. I Lean kan du finne kanban f.eks i forbindelse med lagerstyring og styring av ressurser og prosesser. En kanban-tavle benyttes ofte for å visualisere flyt og status.

Dette er bare noen av verktøy, begreper og metoder du finner i Lean. Ta gjerne kontakt hvis det er noen begreper du savner og ønsker en forklaring på, eller om ønsker en uforpliktende prat om Lean i din virksomhet.

Lean gir både trivsel og kvalitet, les mer på idebanken.no 

  Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag