Den viktige hverdagsledelsen

11. oktober 2023

Ledelse er et fag som krever et mangfold av ulike ferdigheter. I denne artikkelen deler vi noen tanker om det alle ledere, uansett nivå, jobber med hver dag. Den viktige hverdagsledelsen. Den ledelsen som handler om å nå mål sammen med eget team, og få det beste ut av hver enkelt medarbeider. 

Hvilken lederstil er den beste?

Det diskuteres hvilken lederstil som er den «beste». Det enkle svaret er at det kommer an på situasjonen, og situasjonen endrer seg jevnlig for de fleste. Faktorer som kunnskap, kompetanse og modenhet i organisasjonen, i forhold til hvor kritisk oppgaven er spiller en viktig rolle.

Det forskningen imidlertid er tydelig på er at det er de aktive ledertilnærmingene basert på tillit og relasjoner som er de mest effektive:

  • Leder må kunne sette mål, organisere, delegere oppgaver og gi tilbakemeldinger
  • Lederen er opptatt av læring og utvikling
  • Lederen benytter en «coachende lederstil» – hvordan skal vi løse dette, hva trenger du for å utføre denne oppgaven?

Over ser du en enkel modell for situasjonsbestemt ledelse vi ofte bruker som utgangspunkt for refleksjoner. Den mest kjente teorien/modellen om situasjonsbestemt ledelse ble lansert av Hersey og Blanchard i 1993

Atferd og kommunikasjon er viktig nøkler

På seg selv kjenner man andre er det noen som sier, men i denne sammenhengen er det en sannhet med modifikasjoner.

En beskjed som er gitt i beste mening kan oppfattes og oppleves helt annerledes av en medarbeider som har en annen kommunikasjonstil enn deg selv.

For å fungere godt som leder må du både ha en forståelse av deg selv, og de du skal samarbeide med. Vi bruker gjerne Everything DiSC prosessverktøy for å skape denne forståelsen 

Skap tillit og trygghet

Tillit og psykologisk trygghet fremheves ofte som selve grunnmuren i teamarbeid og sunne bedriftskulturer, men hva er det egentlig?

En enkel beskrivelse er at man stoler på kolleger og ledere slik at man deler tanker og ideer, er villig til å prøve og feile, og stikke fram hodet, uten å være redd for negative konsekvenser.

Uten psykologisk trygghet er gode diskusjoner, fokus på felles mål, utvikling og forbedringsarbeid vanskelig

Legg til rette for indre motivasjon

Hvordan man motiverer medarbeidere er for mange selve 1000-kroners spørsmålet. Den mest bærekraftige motivasjonen er den som kommer innenfra. Her er noen tips for å legge til rette for indre motivasjon:

  • Skap tilhørighet og «vi-følelsen» – gjennom inkludering og involvering
  • Sørg for bekreftelse – se medarbeidere og kolleger, gi tilbakemeldinger, veiledning og oppmuntring
  • Legg til rette for autonomi – involver medarbeidere i mål og oppgaver, gi retning og unngå detaljstyring (se «hvilken lederstil er den beste»…)
  • Legg til rette for mestring – å lykkes og nå mål, få nye oppgaver, få nye oppgaver, påfyll og utvikling

    Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag