Fra fagperson til leder

15. august 2023

Å få muligheten til å bli leder oppleves for mange som en annerkjennelse for lojalitet og innsats som fagperson over tid. Mange takker derfor ja til lederrollen, uten å tenke nøye igjennom hva en lederolle faktisk innebærer.

Som leder møter man nye krav, og nye forventninger. Både fra virksomheten, og fra kollegaene. Mange skal brått være leder for sine tidligere kollegaer. Dette en overgang man ofte ikke er forberedt på, og som derfor kan oppleves som krevende.

3 tips for å øke muligheten for å lykkes som førstegangsleder

Avklar forventninger
Forventningsavklaringer går begge veier. Virksomheten må være tydelig på hvilke forventninger man har til sin nye leder, og på sammen måte må man som ny leder være tydelig på hva en selv forventer i sin nye rolle. Dette kan omfatte tidsbruk, ansvar og myndighet, oppfølging, og ikke minst støtte. Husk at all tilbakemelding springer ut fra forventninger. Tydelige forventningsavklaringer begge veier, og en felles forståelse av hva man legger i disse forventningene, er avgjørende for at oppfølginger og tilbakemeldinger skal oppleves som meningsfulle.

Finn balansen mellom fag og ledelse
Mange fortsetter å gjøre de oppgavene de gjorde før de ble leder. Enten fordi det føles trygt, eller fordi det ikke er avklart hvem som skal overta disse oppgavene. Dette fører til at det blir for lite tid til å være leder, noe som kan gi en trå start på lederkarrieren. I de fleste norske virksomheter er ledere også operative fagfolk, så her handler det om å finne den riktig balansen.

Sørg for nødvendig støtte, opplæring og utvikling
Å bli en god leder krever en grunnleggende forståelse av lederrollen, samt en tydelig forståelse av egen og andres atferd. Praktiske lederferdigheter som motivasjon, styring, involvering og delegering kan tilegnes og trenes. Å legge til rette for at den nye lederen får et godt fundament for å lykkes i sin nye rolle er det viktigste virksomheten kan gjøre.

Bilde: Freepik

Les mer om lederutvikling

Ledelse er å oppnå resultater i samarbeid med andre. For å fungere godt i samarbeid med andre må du både ha en forståelse av deg selv, de du skal samarbeide med. Vår lederutvikling gir deg denne forståelsen.

Les mer om lederutvikling

    Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag