Lederutvikling – praktisk ledelse

Ledelse er – i samarbeid med andre – å oppnå resultater. Så for å fungere godt i samarbeid med andre må du både ha en forståelse av deg selv, og de du skal samarbeide med. Vår lederutvikling gir deg denne forståelsen.    

Ledelse utvikles best i sammenheng med den rollen man har og den organisasjonen man er en del av. I lederutviklingsprogrammet Praktisk ledelse knytter vi relevant teori til den enkeltes lederhverdag gjennom korte samlinger med teori, oppgaver og refleksjoner, hvor deltakerne praktiserer kunnskapen på egen arbeidsplass mellom samlingene.

Målgruppe

Praktisk ledelse gjennomføres bedriftsinternt og tilpasset den enkelte virksomhet, og er godt egnet både for både nye og erfarne ledere i ledergrupper og som individuell lederoppfølging.

Lederutviklingsprogram – innhold

Ledelse er et bredt felt av fag og ferdigheter. Uavhengig av om du er ny som leder, eller har vært leder en stund er det både godt og nyttig å få påfyll i lederrollen. I programmet Praktisk ledelse har vi samlet konkret og praktisk kunnskap og ferdigheter som kan brukes direkte i hverdagen med dine medarbeidere.

 • Lederrollen, krav og forventninger
 • Betydningen av relasjoner, atferd og kommunikasjon (Everything DiSC-modellen)
  • Innsikt og forståelse i egen atferds- og lederstil «hvordan virker jeg på andre»
  • Innsikt i, og forståelse for andre atferdstiler, «hvordan virker andre på meg»
 • Praktiske tilnærminger til styring og delegering, involvering, motivasjon og miljø
 • Situasjonsbetingede ledertilnærminger, coachende lederstil
 • Rammeverket Visjon, Tilslutning og Gjennomføring – Beste praksis i ledelse* (Work of Leaders)
 • Hvordan jobbe smartere og ikke hardere, tips og triks fra Lean

Gjennomføring

Praktisk ledelse gjennomføres bedriftsintern, tilpasset den enkelte virksomhet. Vi anbefaler kortere samlinger, gjerne med noe tid i mellom. Praktisk ledelse kan også gjennomføres digitalt med kortere samlinger, eller som et tidseffektivt program med kombinerte fysiske og digitale samlinger.

Ta kontakt i dag for et godt tilbud til din virksomhet!

Verktøyene i Everything DiSC®

Everything DiSC® fra Wiley er ikke personlighetstester. Everything DiSC® er blant verdens mest brukte verktøy for forståelse av egen og andres atferd. Verktøyene danner grunnlaget for refleksjon, trening og utvikling i alle deler av en organisasjon, og er velegnet til bruk innen blant annet egenutvikling, kommunikasjonstrening, teamutvikling, selgertrening og lederutvikling.

Modellen DISC ble utviklet av psykologen William Moulton Marston. I hans bok ”Emotions of Normal People” beskriver han atferd hos normale mennesker og samspillet med omgivelsene.

DiSC beskriver 4 særskilte, naturlige atferdstiler som kan observeres i den daglige atferden hos mennesker. Intensitet og kombinasjon av atferdstiler varierer fra person til person. Dagens Everything DiSC® verktøy fra Wiley representerer siste forskning og utvikling på området.

I programmet Praktisk ledelse velger vi prosessverktøy i samråd med virksomheten. Aktuelle verktøy er Everything DiSC Workplace®, Everything DiSC Work of Leaders® eller Everything DiSC Management.

* The Work of Leaders – Straw, Scullard, Kokkonen, Davis – Wiley – 2013

  Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag