Verdiskaping med mennesket i sentrum

31. juli 2023

Verdiskaping med mennesket i sentrum!

Først, vi er glade i teknologi. Teknologien hjelper oss å jobbe mer effektivt og raskere, og vi er tilhengere av å ta i bruk teknologi der den gir oss noe, og bringer oss videre.

Samtidig er vi sikre på at mennesket fortsatt står i sentrum for verdiskapingen. Ikke minst er mennesket viktig når vi tar i bruk ny teknologi, siden teknologien endrer arbeidsprosessene og måten vi jobber på. Dette krever ledelse, involvering, motivasjon, målforståelse, evne til (og metoder for) problemløsing og god kommunikasjon. Dette er også grunnleggende elementer i daglig drift og utvikling i alle virksomheter.

Vår tilnærming til verdiskaping med mennesket i sentrum handler om disse elementene:

Utvikling av ledere og lederteam

Ledelse handler om å skape resultater – i samarbeid med andre, og sentrale elementer er:

 • Hvem er jeg, og hvem ønsker jeg å være som leder
 • Viktigheten av gode relasjoner i ledelse
 • Hvordan jobber vi med kultur
 • Hvordan lager, implementerer og følger vi opp en god strategi
 • Praktiske tilnærminger til styring og delegering, involvering, motivasjon og miljø

Utvikling av team og organisasjoner

Hvordan jobber vi sammen på best mulig måte for å skape samhandling og nå våre mål? Noen av gevinstene man kan oppnå gjennom utvikling trening er:

 • Jobbe bedre sammen, på tvers av ulikheter
 • Utnytte teammedlemmenes forskjellige styrker
 • Bedre kommunikasjon, internt og eksternt
 • Økt trivsel og engasjement
 • Større forståelse for og sterkere innsats mot felles mål

Praktisk forbedringsarbeid og effektivisering – Lean

Lean handler om å lage og levere produkter og tjenester med mest mulig nytteverdi og minst mulig tap av ressurser. Å benytte lean-tankegang, verktøy og prinsipper for å involvere medarbeiderne i å fjerne sløsing og forbedre egen arbeidsplass, bidrar til å skape en kultur for forbedringer, og langvarige positive effekter som:

 • Frigjorte ressurser og reduserte kostnader
 • Forbedret kvalitet
 • Oversiktlige arbeidsteder
 • Medarbeiderengasjement og evne til problemløsning i organisasjonen
 • Mer fornøyde medarbeidere
 • Mer fornøyde kunder

  Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag