En oppskrift på økt trivsel, effektivitet og lønnsomhet

Vi inviterer til frokostmøte 27. april 2022

Når: onsdag 27. april 2022,  08.00-09.30 – vi serverer en god frokost fra 08.00

Hvor: Thon hotell Prinsen, Kongens gt. 30, Trondheim

Bedre effektivitet, økt lønnsomhet og mer trivsel samtidig? For godt til å være sant? Mange virksomheter kan hente mye gjennom å jobbe mer effektivt med de ressursene man allerede har.

Vi inviterer til frokostmøte hvor vi ser på noen sentrale temaer knyttet til ledelse, team og mennesker og arbeidsprosesser, samt metoder og verktøy knyttet til dette.

Ledelse :

  • Hvem er jeg som leder
  • Lederen som rollemodell
  • Betydningen av gode relasjoner i ledelse

Utvikling av team og organisasjon :

  • Hvem er vi, hvordan ønsker vi å bli oppfattet? Kultur og verdier
  • Hvorfor er Tillit viktig?
  • Vi er ulike, hvordan kan vi bruke det som et fortrinn i vår virksomhet?

Kultur for kontinuerlig forbedring – Lean:

  • Hvordan skape mest mulig nytteverdi, med minst mulig tap av ressurser
  • Lean – Kultur eller verktøy og metoder  (eller ja takk, begge deler)
  • Noen grunnleggende prinsipper, hvorfor dette virker i de fleste virksomheter
  • Noen suksessfaktorer og noen fallgruver…

Du møter:

Thor Eirik Lobben startet Teamkonsult med visjonen kommunikasjon, samarbeid og resultater, og har før dette lang operativ erfaring innen ledelse og drift fra flere bransjer. Thor Eirik bistår i dag Teamkonsults kunder med kurs og prosesser innen Lean, team- og lederutvikling.

Svein Olav Tinnmansvik har i tillegg til å være en etterspurt rådgiver mange års operativ erfaring som næringslivsleder innen handel og industri i landsdekkende konsern. Svein Olav bistår våre kunder innen leder- og teamutvikling, strategiprosesser og virksomhetsutvikling.

Velkommen på frokostmøte!

Kontaktinformasjon vil bli brukt til utsendelser og kontakt knyttet til dette arrangementet.