Lean – Gult belte sertifiseringskurs

Lean handler om å involvere medarbeidere i å utvikle kvalitet og resultater gjennom fokus på kundeverdi, flyt og kontinuerlig forbedring. På Lean gult belte sertifiseringskurs får du forståelse av grunnelementer i Lean som strategi og driftsfilosofi, og også metoder og verktøy du kan benytte i det daglige forbedringsarbeidet på din egen arbeidsplass. Gult belte er det 1. kurset i vårt Lean sertifiseringsprogram og varer i 2 dager. Neste steg er grønt belte og deretter svart belte.

«Utrolig bra kurs materiell. Energisk og motiverende foredragsholder. Vi har jobbet med Lean i flere år i Kongsberg Maritime, og jeg har således spilt flere ulike Lean spill.  Case gokart er det mest lærerike og morsomste Lean spillet jeg har vært borti. For det første setter det i gang en tankeprosess på hvordan man kan bruke Lean i sin egen hverdag. I tillegg setter man teori ut i praksis, og det er først da man virkelig ser effektene og magien med å jobbe med Lean.» Hanne Snipen, Regnskapssjef Kongsberg Maritime AS.

Lean gult belte sertifiseringskurs gjennomføres i samarbeid med, og med materiell fra vår samarbeidspartner Madisa Consulting!

Etter kurset skal du:

 • Kjenne historien bak Lean
 • Forstå de grunnleggende prinsippene i Lean som driftstrategi
 • Gjenkjenne effektivitetsparadokset og effektivitetsmatrisen
 • Oppfatte kundeverdiens fokus i Lean
 • Ha kjennskap til ledelsesmetoder og verktøy som:
  • 5S
  • Verdistrømsanalyse
  • Prosesser
  • Problemløsningsmetoder som rotårsaksanalyse, fiskebeinsdiagram, A3 og prioriteringsmatriser
  • Kjenne til batch vs. single-flow
  • Ha kjennskap til hvordan man jobber med tavlemøter
  • Oppfatte kilder til sløsing, variasjon og overbelastning
 • Ha innsikt i hvordan Lean skaper positive resultater på måleparametere
 • Være inspirert til å gjennomføre Lean i egen virksomhet

Målgruppe:

Kurset krever ingen tidligere kjennskap til Lean og passer for alle som vil bidra med forbedringer uavhengig av bransje, arbeidsoppgaver og stilling.

Kurset gir muligheter til påbygning til Lean grønt belte sertifisering og Lean svart belte sertifisering!

Varighet :

2 dager

Gjennomføring

Lean grunnkurs gjennomføres som et bedriftsinternt kurs over to dager. Kurset er også godt egnet som utgangspunkt for skreddersøm til egen virksomhet og som utgangspunkt for en kortere kick-offs. 

Ta kontakt i dag for et godt tilbud til din virksomhet,

Vi bruker morsomme og lærerike Lean-spill i gjennomføringen. Ved digital gjennomføring vil vi jobbe med caseoppgaver i gruppe.

.

  Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag