Effektiv arbeidsplass på 1-2-3-4-5S

11. juni 2019

Har du noen gang lett etter verktøy, varer eller materiell? Har du tenkt på hvor langt du må gå for å hente utstyr du jevnlig har bruk for? Eller har dere måttet kjøpe inn varer eller utstyr fordi dere ikke fant igjen det dere har? Og ikke minst, har du tenkt på hva dette egentlig koster?

5S er en av grunnsteinene i Lean og i kontinuerlig forbedring. Det burde kanskje være intuitivt hvordan man organiserer arbeidsplassen på en ordentlig og effektiv måte, men når man begynnere å jobbe med det har de fleste virksomheter mye å hente. Og med 5S kan man virkelig få høy effekt for lav kostnad.

Navnet 5S kommer fra 5 japanske ord, som oversatt til norsk betyr:

  • Sortere: Identifiser unødvendige ting og fjern dem fra arbeidstedet
  • Systematisere: Organiser verktøy og materiell på en slik måte at arbeidsflyten blir effektiv, begrens antallet
  • Skinne: Sett arbeidstedet i god stand og lag rutiner for å holde det ryddig og rent
  • Standardisere: Etabler en klar visuell standard
  • Sikre: Kunne like gjerne stått for selvdisiplin, for dette er den vanskeligste S’en… Jobb etter den nye standarden og utfør jevnlig vurdering av forbedringer.

Det er lett å tenke på 5S som et strukturtiltak, og de tre første S-ene handler om arbeidsplassen, arbeidsverktøyene og ting rundt oss. Men de to siste handler om hva vi gjør, så 5S blir (minst) like mye et kulturtiltak som griper inn i hverdagen og tvinger oss til å tenke på hvordan vi jobber.

Det er mange gode grunner til å gjennomføre 5S. Metoden bidrar til bedre flyt og effektivitet, bedre kvalitet, støtter HMS direkte, synliggjør avvik tidligere (slik at man kan sette inn tiltak), og gir en oversiktlig og hyggeligere arbeidsplass med mer trivsel.

Å gå løs på rotet og begynne å rydde, kaste og vaske blir i overkant for de fleste, og vil sannsynligvis ende som et skippertak uansett. Det er bedre å følge en trinnvis prosess som fører til målet over tid. God forankring i ledelsen, utholdenhet og involvering av medarbeiderne er viktige suksessfaktorer. Hvor omfattende prosessen er vil avhenge av den enkelte virksomheten, men det vil være verdt det.

Teamkonsult kan både bidra med opplæring eller delta i prosessen. Ta gjerne kontakt for en 5S prat!

 

    Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag