«Det har vore ein tankevekkar for kva som kan gjerast betre i bedriftene. Det har vore ein augeåpnar å sjå kva område ein kan bli betra på» – deltaker på Lean-kurs

Kommunikasjon - Samarbeid - Resultater

 

Prosesskartlegging - hvordan skape flyt og verdi i prosessene

Med prosesskartlegging skaper vi en felles forståelse for hvordan prosessene faktisk fungerer, og gir oss selv et utgangspunkt for å identifisere problemer, suboptimalisering, tidstyver, kvalitetsproblemer etc. som hindrer flyten og bruker unødvendige ressurser.

Les resten av artikkelen