Lean og forbedringskultur – kombinert læring – åpent digitalt kurs

Et praktisk kurs hvor du vil lære mye om Lean og forbedringsarbeid!

I dette kurset vil du lære om strategier, verktøy og metoder for hvordan dere kan frigjøre ressurser, redusere kostnader og få mer fornøyde kunder og medarbeidere.

Kursdagen gjennomføres som en kombinasjon av teori, diskusjoner og praktiske oppgaver.

«Veldig matnyttig», «God opplevelse med enkle gode forklaringer», «Lærerikt, og bevisstgjøring av en ny måte å tenke på» – sitater fra tidligere deltakere.

Kurset passer for deg som:

 • Er leder, jobber i team og alle som er involvert i Lean forbedringsarbeid
 • Er interessert i forbedringer på egen arbeidsplass
 • Ønsker å bruke ressurser på en effektiv måte
 • Ønsker mer fornøyde kunder og medarbeidere

Du vil lære om:

 • Å være leder i en forbedringskultur
 • De grunnleggende prinsippene i Lean
 • Hvorfor Lean og forbedringsarbeid, hva er det vi ønsker å oppnå?
 • Effektivitet og sløsing – hvordan finne og fjerne tidstyver og andre tap i arbeidsdagen
 • Sentrale verktøy og metoder:
  • Visuell styring
  • Tavler og tavlemøter
  • 5S
  • Verdistrømanalyse og prosesskartlegging
  • Strukturert problemløsing med PDCA, Kata, Rotårsaksanalyse og A3
 • Tips for hvordan du kommer i gang i egen virksomhet

Kurs datoer, 2 samlinger, virtuelt klasserom – delta fra din egen pc:

 • 4. september – 09.00-12.00
 • 11. september – 09.00-12.00

Påmelding innen: 21. august 2024

Kursavgift:

5.950,- Inkludert kursdag, nettkurs og veiledningssamtaler som beskrevet under.

10% rabatt ved 2 eller flere deltakere fra samme virksomhet!

Som deltaker får du tilgang på nettkurset Lean grunnkurs – Praktisk forbedringsarbeid i 12 måneder. Her får du steg for steg instruksjoner for sentrale metoder. Kurset fungerer like godt på mobil som på PC, så du har alltid leksjonene tilgjengelig når du trenger dem.

Etter gjennomført kurs er det inkludert to veiledningsamtaler med kursleder på teams.

Vi vet at den beste læringen skjer når du tar i bruk kunnskapen fra kurset i din egen arbeidssituasjon. For å gi deg best mulig effekt bruker vi kombinert læring som metode for våre åpne kurs. Dette betyr at du som deltaker har tilgang på veiledning fra kursleder, i tillegg til tilgang på digitalt lære- og støttemateriell i en periode etter kurset.

(Hvis du leser på mobil, klikk på linken i det grønne feltet for påmeldingsskjema)