Lean – Grunnkurs

Lean grunnkurs passer for ledere, team og alle som er involvert i, og interessert i kvalitet og praktisk forbedringsarbeid og effektivisering på egen arbeidsplass. Kurset er relevant for alle bransjer.

Lean er en av verdens mest benyttede driftsstrategier for forbedringer i egen virksomhet. Målet er å levere riktig kvalitet, til riktig tid med minst mulig tap av ressurser. Lean handler ikke om å springe fortere og hoppe høyere, men å jobbe smartere og mer effektivt med de ressursene man har.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha kunnskaper om Lean som driftstrategi, historien bak Lean og prinsippene som ligger til grunn i Lean. Deltakerne får også praktisk kunnskap om grunnleggende verktøy og metoder som kan tas i bruk i egen virksomhet, og være motivert til å komme i gang.

Kursinnhold:

 • Hva er Lean?
 • De grunnleggende Lean- prinsippene
 • Kundeverdi og kundens stemme
 • Kultur for kontinuerlig forbedring
 • Lean, team og ledelse
 • Hva er effektivitet?
 • Sløsing og sekundæroppgaver
 • Prosesser og verdistrømmer
 • Hvordan effektivisere
 • Visuell styring
 • Målstyring, tavler og tavlemøter
 • 5S
 • Problemløsing og forbedringer som små eksperimenter – PDCA
 • Problemløsing og tiltak fortsetter (Rotårsaksanalyse, årsak/virkning, problem- og tiltaksvindu, A3)
 • Hvordan komme i gang i egen virksomhet

Grunnleggende Lean- prinsipper, team og ledelse, effektivisering og hvordan komme i gang i egen virksomhet vil være en rød trådgjennom hele kurset!

Deltakerne mottar kompendium og kursbevis ved kursavslutning.

Prosesskartlegging med flinke folk hos Fagtrykk.

«Faglig sterk kursholder, som tydeliggjorde forskjell mellom verktøyene på en god måte. Gode diskusjoner gjennom dagen«

«Det har vore ein tankevekkar for kva som kan gjeras betre i bedriftene. Det har vore en augeopnar å sjå kva område ein kan bli betre på«

Gjennomføring

Lean grunnkurs gjennomføres som et bedriftsinternt kurs over to dager. Kurset er også godt egnet som utgangspunkt for skreddersøm til egen virksomhet og som utgangspunkt for en kortere kick-offs. Lean Grunnkurs kan også gjennomføres digitalt med kortere samlinger, eller som et tidseffektivt program med kombinerte fysiske og digitale samlinger.

Vi bruker morsomme og lærerike Lean-spill i gjennomføringen. Ved digital gjennomføring vil vi jobbe med caseoppgaver i gruppe.

Ta kontakt i dag for et godt tilbud til din virksomhet!

  Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag