Lei av «brannslukking»?

23. april 2021

«Funny how we don’t have time to improve, but we have plenty of time to perform work inefficiency and to resolve the same problems over and over…»

Sitatet er hentet fra den amerikanske statistikeren Dr. William Edwards Deming, «det moderne kvalitetsarbeidets far», og en viktig bidragsyter i gjenoppbyggingen av industrien i Japan etter 2. verdenskrig.

Sitatet er godt på flere måter. Det beskriver den måten mange av oss handler på når problemer oppstår. Og det er ikke så rart. Vi er oppdratt til å komme oss fort videre, handlekraft er en egenskap som blir høyt verdsatt. Nå skal jeg ikke gjøre handlekraft til noe negativt, det er en god egenskap i alle virksomheter, men i denne sammenhengen vil ofte snarveier og raske løsninger bety at vi løser det samme problemet i morgen som vi løste i dag – og det er jo egentlig ikke spesielt effektivt…

Mange ledere jeg snakker med snakker om behovet for «brannslukking», og at de ikke har tid til det de egentlig skal og vil gjøre. Illustrasjonen beskriver dette godt, vi har det så travelt i hverdagen at vi ikke har tid til å bytte ut de firkantede hjulene på trillebåra med runde hjul. Da tar vi en snarvei, finner en quick-fix eller jobber litt overtid. Og på den måten blir trillebåra blir akkurat like uhåndterlig i morgen. Slik bruk (eller overbruk) av handlekraft holder oss travle, men bringer oss ikke framover.

Så hvordan kan vi flytte oss fra «brannslukking» og i retning av «forebyggende brannvern»? En vei til målet kan være å jobbe med å komme ut oss av handlekraftmodus og over i problemløsingsmodus:

  • Å sette langsiktig utvikling foran kortsiktig gevinst (fokus på prosessen vil gi resultater over tid)
  • Visuell ledelse og oversiktlige prosesser med gode standarder vil gjøre problemene synlige slik at de kan løses med gode tiltak. Oversiktlige prosesser med gode standarder vil også gi mer stabile resultater, noe som i seg selv reduserer behovet for brannslukking
  • Involver medarbeiderne i forbedringsarbeid, de som er nærmest et problem har ofte gode forslag til løsninger
  • Etabler arenaer med gode (visuelle) verktøy for å løse den egentlige årsaken til problemer (rotårsaken). Velger vi en quick-fix på symptomene kan du være sikker på at problemet dukker opp igjen

Denne veien til målet er basert på noen av de grunnleggende måtene å tenke på i Lean. Lean er en driftstrategi hvor vi skal lage og levere produkter og tjenester med mest mulig nytteverdi og minst mulig tap av ressurser gjennom å fokusere på flyt, oversiktlige prosesser og fjerning av sløsing. Til dette har vi et sett med metoder og verktøy vi kan bruke, avhengig av virksomheten og målsetningene. Veien til målet går gjennom å utvikle gode vaner og arenaer i organisasjonen over tid, og på sikt etablere en kultur for å kontinuerlig forbedre driften. Lean handler ikke om å springe fortere og hoppe høyere, men å jobbe smartere og mer effektivt med de ressursene man har.

Å komme i gang er ikke så vanskelig, men det krever en innsats og utholdenhet, men det vil være verdt det.

Nysgjerrig? Ta kontakt for en uforpliktende Lean-prat.

    Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag