PDCA – å gjøre forbedringer som små eksperimenter

9. mars 2020

PDCA (plan-do-check-act), eller PUKK (planlegge-utføre-kontrollere-korrigere) er en gjentakende metodikk for å kontinuerlig forbedre prosesser, produkter eller tjenester, og for å løse problemer. PDCA er basert på en vitenskapelig metode for problemløsning og ble gjort kjent av Dr. W. Edwards Deming, av mange ansett som det moderne kvalitetsarbeidets «far».
Med PDCA gjør vi forbedringer som små eksperimenter, og det er en enkel og effektiv metodikk for å løse problemer og gjøre endringer. Enkelt forklart er fasene slik:

  • Plan (planlegge) – Forstå nåsituasjonen: Identifiser problemet, skaff tilveie data og fakta for å forstå rotårsaken til problemet. Bestem tiltak og lag en plan for gjennomføring
  • Do (Utføre) – Gjennomfør tiltaket etter planen, gjerne i mindre skala hvis dette er gjennomførbart. Husk å gjennomføre målinger/skaffe fakta før og etter
  • Check (Kontrollere) – Kontroller resultatene før og etter tiltaket, er det effektivt?
  • Act (Utføre) – Kontroller om resultatene er slik vi så for oss, oppnådde vi det vi ønsket? Hvis tiltaket har ønsket effekt kan det implementeres i større skala, og man kan etablere det som en ny standard som utgangspunkt for framtidige forbedringer. Hvis tiltaket ikke har ønsket effekt, spør om vi har adressert riktig problem eller forstått problemet riktig og snurr PDCA-hjulet på nytt.

PDCA er en metodikk og et tankesett som følger oss hele veien i Lean. Mange små (gjerne daglige) endringer vil gi store forbedringer over tid. Ved å bruke PDCA aktivt kan man utvikle en kultur for problemløsing og kontinuerlig forbedring.

«Funny how we don’t have time to improve, but we have plenty of time to perform work inefficiency and to resolve the same problems over and over…» Dr. W Edward Deming

Lean gir både trivsel og kvalitet, les mer på idebanken.no 

Teamkonsult leverer lean-rådgiving og konsulenttjenester, bedriftsinterne kurs og workshops og åpne Lean-kurs i samarbeid med Madisa Consulting AS. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende Lean-prat for din virksomhet.

    Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag