Teamutvikling – effektive og velfungerende team

I Teamutvikling- effektive og velfungerende team setter vi sammen med teamet fokus på hvordan man jobber sammen for å skape samhandling og framdrift, for å nå felles mål

Gode team er både et sterkt konkurransefortrinn og en bidrar til økt trivsel på arbeidsplassen.

Målgruppe:

Teamutvikling – effektive og velfungerende team passer for alle som er opptatt av gode samhandling for å nå felles mål.

Relasjoner og effektiv kommunikasjon:

 • Økt innsikt og forståelse for egen og andres atferd
 • Økt bevissthet rundt motivasjonsfaktorer, styrker og svakheter
 • Et felles utgangspunkt og begrepsapparat for trening og utvikling

Effektive og velfungerende team, «the five behaviours»:

Et effektivt team kjennetegnes av tillit, og effektiv kommunikasjon der det fokuseres på felles mål og resultater:

 • Teammedlemmene viser hverandre tillit
 • De engasjerer seg i gode diskusjoner på sak, og ser på uenigheter som en styrke for teamet (det Patrick Lencioni i sin modell omtaler som «konstruktiv konflikt»)
 • Teamets medlemmer forplikter seg på felles beslutninger
 • Teamet holder hverandre gjensidig ansvarlige
 • Fokus er på teamets felles mål og teamet feirer felles suksesser

Programmet:

Siden team er forskjellige og jobber mot ulike mål vil utviklingen gi best effekt når den tilpasses den enkelte virksomhet. En inndeling av programmet kan være:

 1. Bli kjent med din egen atferdstil – hvordan virker du på andre?
 2. Bli kjent med andre atferdstiler, de som er ulike fra deg selv – hvordan virker andre på deg?
 3. Hvordan gjenkjenne og forstå andre på tvers av ulikheter, motivasjonsfaktorer og behov i kommunikasjon
 4. Praktisk bruk av «the five behaviours»
 5. Hvordan bruke innsikt og kunnskap knyttet til teamets hverdag og mål for å skape bedre relasjoner, høyere effektivitet, økt salg og bedre trivsel

Gjennomføring
Teamutvikling – relasjoner og effektiv kommunikasjon gjennomføres bedriftsinternt, tilpasset den enkelte virksomhet. Vi anbefaler kortere samlinger, gjerne med noe tid i mellom.

Ta kontakt i dag for et godt tilbud til din virksomhet!

The Five Behaviours of a cohesive Team

  Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag