Selgertrening – effektiv kommunikasjon i salg og service

I dagens marked kan kunder velge mellom mange gode tilbydere og produkter. Service er egenskaper som kunden reagerer positivt på, så her kan du og dine selgere skaffe dere et konkurransefortrinn med god og effektiv kundetilpasset kommunikasjon.

Målgruppe:

Teamtrening passer for selgere og salgsledere som er interessert i effektiv atferd og kommunikasjon i salgssituasjonen.

Konkurransefortrinn i salg og service

  • Bli bevisst dine styrker og blindsoner i salgsarbeidet
  • Forstå din kundes kjøpestil og kjøpsmotiver
  • Tilpass deg hurtig til kundens atferdsbehov
  • Utvikle og ivareta sterke kunderelasjoner

En dyktig selger tilpasser naturlig sin atferd og kommunikasjon til sine kunder. En viktig nøkkel for å forstå andre er å forstå seg selv.

Vi bruker Everything DiSC® Sales eller Everything DiSC® Workplace som verktøy og setter atferdstiler- og kommunikasjonsbehov i system. Dette gir et godt verktøy, eller en dekoder om du vil, for å forstå både egen og andres atferd i forskjellige situasjoner. Vi har hele tiden fokus på hva dette betyr i den enkelte selgers hverdag.

Gjennomføring

Selv om man jobber med salg i ulike situasjoner vil tilpasning til kundens atferds- og kjøpestil kunne gi en bedre og mer effektiv salgssamtale. Selgertrening vil gi best effekt når den tilpasses den enkelte organisasjon. En naturlig inndeling av prosessen er:

  1. Bli kjent med din egen atferdstil – hvordan virker du på andre?
  2. Bli kjent med andre atferdstiler, de som er ulike fra deg selv – hvordan virker andre på deg?
  3. «Vi kjøper forskjellig» – salgskommunikasjon med forskjellige atferdstiler
  4. Praktisk bruk i forhold til den enkeltes salgshverdag. Forberedelser, kontakt, lytting/behovsanalyse, presentasjon og avslutning i forhold til forskjellige salgssituasjoner og kjøpestiler

Gjennomføring
Selgertrening gjennomføres bedriftsinternt som en workshop over to dager, gjerne med noe tid i mellom. Treningen er også godt egnet som utgangspunkt for skreddersøm til egen virksomhet. Selgertrening kan også gjennomføres digitalt med kortere samlinger, eller som et tidseffektivt program med kombinerte fysiske og digitale samlinger.

Ta kontakt i dag for et godt tilbud til din virksomhet!

Verktøyene i Everything DiSC®

Everything DiSC® fra Wiley er ikke personlighetstester. Everything DiSC® er blant verdens mest brukte verktøy for forståelse av egen og andres atferd. Verktøyene danner grunnlaget for refleksjon, trening og utvikling i alle deler av en organisasjon, og er velegnet til bruk innen blant annet egenutvikling, kommunikasjonstrening, teamutvikling, selgertrening og lederutvikling.

Everything DiSC® Workplace er selve multiverktøyet i verktøykassa og er velegnet i mange sammenhenger, som utvikling av team, salg og ledelse. Everything DiSC® Sales er et profesjonsspesifikt verktøy som fokuserer på atferd og kommunikasjon i kjøp og salg.

Modellen DISC ble utviklet av psykologen William Moulton Marston. I hans bok ”Emotions of Normal People” beskriver han atferd hos normale mennesker og samspillet med omgivelsene.

DiSC beskriver 4 særskilte, naturlige atferdstiler som kan observeres i den daglige atferden hos mennesker. Intensitet og kombinasjon av atferdstiler varierer fra person til person. Dagens Everything DiSC® verktøy fra Wiley representerer siste forskning og utvikling på området.

    Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag