Lederkurs – Praktisk ledelse

Har du lyst til å bli en bedre leder? Ledelse er et bredt felt av fag og ferdigheter. Uavhengig av om du er ny som leder, eller har vært leder en stund er det både godt og nyttig å få påfyll i lederrollen.

På vårt lederkurs Praktisk ledelse gir vi deg praktisk rettet og nyttig påfyll som du kan bruke direkte i hverdagen sammen med dine medarbeidere, for å skape engasjement og resultater.

Kurs innhold:

 • Lederrollen, krav og forventninger – hva er ledelse?
 • Hvem er jeg og hvem ønsker jeg å være som leder
  • Hvordan kan jeg være en god leder for de som er forskjellige fra meg selv?
  • Kommunikasjon og samarbeid med ulike typer mennesker
 • Tillit og trygghet, verdier og spilleregler
 • Betydningen av relasjoner i ledelse
 • Praktiske tilnærminger til styring og delegering, involvering, motivasjon og miljø

Med Everything DiSC® Management får hver enkelt deltaker sin personlige og tilpassede lederprofil til bruk på kurset, og som verktøy til støtte og nytte i hverdagen som leder.

Målgruppe:

Praktisk ledelse passer både for deg som er ny i lederrollen og for deg som har vært leder en stund.

Gjennomføring:

Praktisk Ledelse gjennomføres som et bedriftsinternt kurs over to dager. Kurset er også godt egnet som utgangspunkt for skreddersøm til egen virksomhet og som utgangspunkt for en kortere kick-offs. 

Ta kontakt i dag for et godt tilbud til din virksomhet!

Varighet:

2 dager

  Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag