Åpent lederkurs -Praktisk ledelse – modul 1

Har du lyst til å bli en bedre leder? Mange kommer inn i ledelse fra rollen som en dyktig fagperson. Det kan være en stor overgang. På vårt lederkurs Praktisk ledelse – modul 1 gir vi deg praktisk rettet og nyttig påfyll som du kan bruke direkte i hverdagen sammen med dine medarbeidere, for å skape engasjement og resultater.

Kurs innhold:

 • Lederrollen, krav og forventninger – hva er ledelse?
 • Hvem er jeg og hvem ønsker jeg å være som leder
  • Hvordan kan jeg være en god leder for de som er forskjellige fra meg selv?
  • Kommunikasjon og samarbeid med ulike typer mennesker
 • Tillit og trygghet, verdier og spilleregler
 • Betydningen av relasjoner i ledelse
 • Praktiske tilnærminger til styring og delegering, involvering, motivasjon og miljø

Med Everything DiSC® Management får hver enkelt deltaker sin personlige og tilpassede lederprofil til bruk på kurset, og som verktøy til støtte og nytte i hverdagen som leder.

Målgruppe:

Praktisk ledelse- modul 1 passer både for deg som er ny i lederrollen og for deg som har vært leder en stund.

Varighet:

1 dag, kurset kan bygges på med Praktisk ledelse – modul 2

Hvem møter du?:

Teamkonsult er et team med erfarne rådgivere med bred erfaring fra forskjellige lederroller i næringslivet.

På dette kurset møter du Thor Eirik Lobben eller Svein Olav Tinnmansvik. Mer om oss kan du lese her.

  Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag