Hvem er du og hvem er jeg?

25. april 2019

 

At vi er forskjellige er ikke noe nytt. At måten vi er på, atferden vår, påvirker de rundt oss har nok de fleste også lagt merke til. Alle har vi vår egen «hjemmebane» for atferd og kommunikasjon som for oss selv er helt naturlig, og som for andre kan være helt «bortebane». Dette er kanskje selvsagte ting, men hvor mye tenker vi over hva det betyr for oss i en travel hverdag?

Se for deg at du og teamet ditt skal bytte ut arbeidsplassen med en tur på fjellet for en dag, dere skal på en skikkelig topptur. Du har kanskje en person i teamet som umiddelbart har målet klart, dit skal vi, og hun vil umiddelbart ha framdrift og fart? Optimisten i teamet er umiddelbart klar for å bli med, dette blir bra! Hvem andre skal være med? I farta glemmer optimisten kanskje å gjøre ferdig det han holdt på med også. Så har du kanskje en mer tilbakeholden person i teamet, men nå lurer han på hvordan turen skal gjennomføres, har vi en god plan for dette og hvordan får vi med alle? Samtidig lurer han på om det kanskje er lurt å ha med votter og en ekstra matpakke? Sistemann i teamet har ikke sagt noe enda, men lurer på hvorfor vi skal på akkurat den toppen, er det den beste toppen og den lureste veien?

Jeg vi tro du har de fleste typene rundt deg på arbeidsplassen. Og jeg vil tro at de tar den samme rollen i forskjellige sammenhenger. Alle tar med seg egenskaper til teamet som du gjerne vil ha med deg på en krevende tur, på samme måte som du gjerne vil ha disse egenskapene i teamet på jobb. Hvilken av deltakerne i dette teamet kjenner du deg best igjen i? Hvordan tror du din måte å være på virker på resten av teamet, og hvordan virker de andres væremåte på deg.

Å være «gode» på atferd og kommunikasjon, gjennom felles forståelse, kunnskap og begrepsapparat er nyttig i mange sammenhenger. Gode eksempler er ledelse, salg og å jobbe godt sammen på tvers av ulikheter. Og for å bli god så må man trene. I trening på atferd og kommunikasjon har jeg opplevd aha-øyeblikk i ledergrupper hvor forskjeller i naturlig atferdstil har ført til «hverdagsirritasjon» som plutselig ikke ble så irriterende lenger når man forstår hverandre bedre, og selgere som gjennom trening har flyttet fokus fra sitt eget produkts fortreffelighet til å lytte og løse problemer og muligheter for kundene sine. Begge eksemplene viser «små» erkjennelser som har ført til endringer med stor betydning i hverdagen fordi atferd og kommunikasjon er satt på dagsordenen. For å løse problemene må de opp i lyset, troll sprekker som kjent ofte i sola.

Men hvordan kan man trene på atferd og kommunikasjon? Innsikt og forståelse for egen og andres atferdstil – hvordan virker jeg på andre, og hvordan virker andre på meg – er et godt utgangspunkt for å jobbe videre mot de målene man har satt seg. Som prosessverktøy har jeg god erfaring med Everything DiSC® fra Wiley. Dette er verktøy som gir høy gjenkjenning og overføringsverdi til egen hverdag, og som ikke setter mennesker i bås eller rangere gode og dårlige atferdstiler, men inviterer til konstruktiv refleksjon og dialog. Valg av verktøy avhenger av målet og prosessen, fra «multiverktøyet» Everything DiSC® Workplace, til de profesjonspesifikke verktøyene Everything DiSC® Management, Sales og Work of Leaders (alle verktøyene er selvsagt på norsk, på tross av navnene).

Lurer du på hva dette kan bety i din organisasjon og hvordan dere kommer i gang? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Thor Eirik, 902 20 725

(Artikkelen er tidligere publisert på LinkedIn)

Bildene fra en fjelltur hvor alle samarbeidet godt, med et lite unntak for været, foto Thor Eirik Lobben.

 

Everything DiSC® Prosessverktøy

Everything DiSC® fra Wiley er en serie med prosessverktøy i verdensklasse med et bredt bruksområde. Verktøyene kan benyttes av alle i en organisasjon, uavhengig av tittel eller rolle, for å bygge gode og effektive relasjoner, og forbedre kvaliteten på arbeidsplassen, ledelse, salg og teamarbeid.

Les mer her

    Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag