Teamtrening – effektiv kommunikasjon

I Teamtrening setter vi sammen med teamet fokus på hvordan man jobber sammen for å nå felles mål og skape samhandling og framdrift gjennom god kommunikasjon, på tvers av ulikheter. Gode team er både et sterkt konkurransefortrinn og en bidrar til økt trivsel på arbeidsplassen.

Målgruppe:

Teamtrening passer for alle som er interessert i effektiv atferd og kommunikasjon på arbeidsplassen. Treningen gir nyttige verktøy i mange sammenhenger, som teamarbeid, ledelse og salg.

Effektiv atferd og kommunikasjon

  • Økt innsikt og forståelse for egen og andres atferd
  • Økt bevissthet rundt motivasjonsfaktorer, styrker og svakheter
  • Et felles utgangspunkt og begrepsapparat for trening og utvikling

 

Prosessen

Siden team er forskjellige og jobber mot ulike mål vil trening gi best effekt når den tilpasses den enkelte virksomhet. En inndeling av prosessen kan være:

  1. Bli kjent med din egen atferdstil – hvordan virker du på andre?
  2. Bli kjent med andre atferdstiler, de som er ulike fra deg selv – hvordan virker andre på deg?
  3. Hvordan gjenkjenne og forstå andre på tvers av ulikheter, motivasjonsfaktorer og behov i kommunikasjon
  4. Praktisk bruk knyttet til teamets hverdag og mål som å skape bedre relasjoner, høyere effektivitet, økt salg og bedre trivsel

Gjennomføring
Teamtrening gjennomføres bedriftsinternt som en workshop over to dager, gjerne med noe tid i mellom. Treningen er også godt egnet som utgangspunkt for skreddersøm til egen virksomhet. Teamtrening kan også gjennomføres digitalt med kortere samlinger, eller som et tidseffektivt program med kombinerte fysiske og digitale samlinger.

Ta kontakt i dag for et godt tilbud til din virksomhet!

Verktøyet Everything DiSC® Workplace

Everything DiSC® fra Wiley er ikke en personlighetstest. Everything DiSC® Workplace er et av verdens mest brukte verktøy for forståelse av egen og andres atferd. Verktøyet er validert og normert for norsk språk. Verktøyet danner grunnlaget for refleksjon, trening og utvikling i alle deler av en organisasjon, og er velegnet til bruk innen blant annet egenutvikling, kommunikasjonstrening, teamutvikling, selgertrening og lederutvikling.

Modellen DISC ble utviklet av psykologen William Moulton Marston. I hans bok ”Emotions of Normal People” beskriver han atferd hos normale mennesker og samspillet med omgivelsene.

DiSC beskriver 4 særskilte, naturlige atferdstiler som kan observeres i den daglige atferden hos mennesker. Intensitet og kombinasjon av atferdstiler varierer fra person til person. Dagens Everything DiSC® verktøy fra Wiley representerer siste forskning og utvikling på området.

    Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag