Lean introduksjon – Digitalt åpent kurs

Lean er en driftstrategi hvor vi skal lage og levere produkter og tjenester med mest mulig nytteverdi og minst mulig tap av ressurser. For å oppnå dette fokuserer vi på flyt, oversiktlige prosesser og fjerning av sløsing. Veien til målet går gjennom å utvikle gode vaner og arenaer i organisasjonen over tid.

Målgruppe:

Dette kurset passer for ledere, og alle andre som er interessert i kvalitets- og forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Kurset er relevant for alle bransjer.

Du vil lære om:

Lean er en av verdens mest benyttede driftsstrategier for forbedringer i egen virksomhet. Målet er å levere riktig kvalitet, til riktig tid med minst mulig tap av ressurser. Lean handler ikke om å springe fortere og hoppe høyere, men å jobbe smartere og mer effektivt med de ressursene man har. Etter kurset skal deltakerne ha kunnskaper om Lean som driftstrategi, historien bak Lean og prinsippene som ligger til grunn i Lean. Deltakerne skal også ha kunnskap om grunnleggende verktøy og metoder som kan tas i bruk i egen virksomhet.

Gjennomføring:

4 digitale samlinger på 3 timer (4 halvdager fordelt på 4 uker). Mulighet for individuell oppfølging mellom samlingene. Samlingene vil inneholde forelesninger, gruppediskusjoner og refleksjoner og praktisk case-oppgaver.

Alle samlinger 08.30-11.30
For best mulig oppfølging vil antall deltakere pr. kurs være begrenset.

Gjennomføring:

1. samling

 • Hva Lean er – historien
 • De grunnleggende prinsippene
 • Kundeverdi og kundens stemme
 • Kultur for kontinuerlig forbedring
 • Lean – team og ledelse

2. samling

 • Hva er effektivitet?
 • Sløsing og sekundærbehov
 • Prosesser og verdistrømmer
 • Hvordan effektivisere

3. Samling

 • Visuell styring
 • Målstyring, tavler og tavlemøter
 • 5S
 • Problemløsing og forbedringer som små eksperimenter – PDCA

4. Samling

 • Problemløsing og tiltak fortsetter (Rotårsaksanalyse, årsak/virkning, problem- og tiltaksvindu, A3)
 • Hvordan komme i gang i egen virksomhet

Grunnleggende prinsipper, team og ledelse, effektivisering og hvordan komme i gang i egen virksomhet vil være en rød trådgjennom hele kurset!

Deltakerne mottar kompendium etter hver samling samt kursbevis ved kursavslutning.

Pris:

Pris pr. deltaker: 5,950,-

Påmeldingsfrist: Meld din interesse

Påmelding (velg kurset i nedtrekksmenyen)


  Teamkonsult leverer kurs, rådgiving og prosesser innen team- og lederutvikling og Lean. Om du ønsker å komme i kontakt med oss om dette, ta direkte kontakt med en i teamet vårt, eller fyll inn kontaktskjemaet under»

   Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag