Lean Basics

Lean er en av verdens mest benyttede driftsstrategier for forbedringer i egen virksomhet. Målet er å levere riktig kvalitet, til riktig tid med minst mulig tap av ressurser. Lean handler ikke om å springe fortere og hoppe høyere, men å jobbe smartere og mer effektivt med de ressursene man har. Etter gjennomført Lean Basics kurset skal deltakerne ha kunnskaper om Lean som driftstrategi, historien bak Lean og prinsippene som ligger til grunn i Lean og ikke minst ha kunnskap om grunnleggende verktøy og metoder som kan tas i bruk i egen virksomhet, og være motivert til å komme i gang.

Målgruppe:

Denne workshopen kurset passer for ledere og alle som er involvert i, og interessert i kvalitets- og forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Kurset er relevant for alle bransjer.

Kursinnhold:

 • Hva Lean er – historien
 • De grunnleggende Lean- prinsippene
 • Kundeverdi og kundens stemme
 • Kultur for kontinuerlig forbedring
 • Lean – team og ledelse
 • Hva er effektivitet?
 • Sløsing og sekundæroppgaver
 • Prosesser og verdistrømmer
 • Hvordan effektivisere
 • Visuell styring
 • Målstyring, tavler og tavlemøter
 • 5S
 • Problemløsing og forbedringer som små eksperimenter – PDCA
 • Problemløsing og tiltak fortsetter (Rotårsaksanalyse, årsak/virkning, problem- og tiltaksvindu, A3)
 • Hvordan komme i gang i egen virksomhet

Grunnleggende Lean- prinsipper, team og ledelse, effektivisering og hvordan komme i gang i egen virksomhet vil være en rød trådgjennom hele kurset!

Deltakerne mottar kompendium og kursbevis ved kursavslutning.

Gjennomføring

Lean Basics gjennomføres bedriftsinternt som en workshop over to dager. Kurset er også godt egnet som utgangspunkt for skreddersøm til egen virksomhet og som utgangspunkt for en kortere kick-offs. Lean Basics kan også gjennomføres digitalt med kortere samlinger, eller som et tidseffektivt program med kombinerte fysiske og digitale samlinger.

Vi bruker morsomme og lærerike Lean-spill i gjennomføringen. Ved digital gjennomføring vil vi jobbe med caseoppgaver i gruppe.

Ta kontakt i dag for et godt tilbud til din virksomhet!

Kontakt