Visualisering og visuell målstyring, tryllestøvet i Lean?

14. mai 2021

Tenk hvis arbeidsplassen kunne snakke, slik at den kunne fortelle oss når verktøy og utstyr er på riktig sted, hvordan vi ligger an med tanke på drift, prosesser, viktige måltall og HMS. At flaskehalser eller andre problemer hadde vært synlige og oppe i dagen – og ikke minst, hvilke tiltak har vi i så fall iverksatt… Det som er synlig er sant, og å gjøre prosesser og arbeidsted visuelle er en nøkkel, eller kanskje selve tryllestøvet i Lean, medarbeiderinvolvering og kontinuerlig forbedring.

Mange lean-metoder har et element av visuell ledelse. Når vi gjør måltall, arbeidsprosesser og arbeidstedet visuelle vil vi se flyten bedre, stille bedre spørsmål, og dele kunnskap på tvers av funksjoner (og avdelinger) slik at vi bedre kan løse problemer og skape flyt.

Hvis vi ser på de grunnleggende prinsippene i Lean så er visualisering og visuell målstyring praktiske verktøy som hjelper oss å forstå verdistrømmen som ligger bak kundeverdien, og å synliggjøre flaskehalser, leting, unødvendige mellomlager og annen sløsing, slik at vi kan ta tak i dette og forbedre flyten i prosessene våre.

Noen grunnleggende og gode metoder som kan hjelpe oss på veien mot visuelle og effektive arbeidsprosesser er 5S, Verdistrømsanalyse/prosesskartlegging, kanban og tavler og tavlemøter.

Lean gir både trivsel og kvalitet, les mer på idebanken.no

 

    Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag