Nyhet! Lean Basics – digitalt Lean grunnkurs

28. april 2021

Er det mye brannslukking i hverdagen? Flaskehalser, plunder og heft? Har du lyst til å gjøre noe med det?

Etter det året som har gått er det viktigere enn noensinne å bruke virksomhetens ressurser på den beste måten. Lean er en driftstrategi hvor vi skal lage og levere produkter og tjenester med mest mulig nytteverdi og minst mulig tap av ressurser. For å oppnå dette fokuserer vi på flyt, oversiktlige prosesser og fjerning av sløsing. Veien til målet går gjennom å utvikle gode vaner og arenaer i organisasjonen over tid.

Målgruppe:

Dette kurset passer for ledere, og alle andre som er interessert i kvalitets- og forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Kurset er relevant for alle bransjer.

Du vil lære om:

Lean er en av verdens mest benyttede driftsstrategier for forbedringer i egen virksomhet. Målet er å levere riktig kvalitet, til riktig tid med minst mulig tap av ressurser. Lean handler ikke om å springe fortere og hoppe høyere, men å jobbe smartere og mer effektivt med de ressursene man har. Etter kurset skal deltakerne ha kunnskaper om Lean som driftstrategi, historien bak Lean og prinsippene som ligger til grunn i Lean. Deltakerne skal også ha kunnskap om grunnleggende verktøy og metoder som kan tas i bruk i egen virksomhet.

Gjennomføring:

4 digitale samlinger på 3 timer. Mulighet for individuell oppfølging mellom samlingene. Samlingene vil inneholde forelesninger, gruppediskusjoner og refleksjoner og praktisk case-oppgaver.

 • Digitale samlinger på Teams: 20. mai, 27. mai, 3. juni og 10. juni
 • Alle samlinger 08.30-12.00

For best mulig oppfølging vil antall deltakere pr. kurs være begrenset.

Kjøreplan:

1. samling, 20. mai 08.30-11.30

 • Hva Lean er – historien
 • De grunnleggende prinsippene
 • Kundeverdi og kundens stemme
 • Kultur for kontinuerlig forbedring
 • Lean – team og ledelse

2. samling, 27. mai 08.30-11.30

 • Hva er effektivitet?
 • Sløsing og sekundærbehov
 • Prosesser og verdistrømmer
 • Hvordan effektivisere

3. Samling, 3. juni 08.30-11.30

 • Visuell styring
 • Målstyring, tavler og tavlemøter
 • 5S
 • Problemløsing og forbedringer som små eksperimenter – PDCA

4. Samling, 10. juni 08.30-11.30

 • Problemløsing og tiltak fortsetter (Rotårsaksanalyse, årsak/virkning, problem- og tiltaksvindu, A3)
 • Hvordan komme i gang i egen virksomhet

Grunnleggende prinsipper, team og ledelse, effektivisering og hvordan komme i gang i egen virksomhet vil være en rød trådgjennom hele kurset!

Deltakerne mottar kompendium etter hver samling samt kursbevis ved kursavslutning.

Pris:

Pris pr. deltaker: 4,950,-

Påmelding avsluttet, men ta gjerne kontakt hvis du har interesse av dette kurset. Kurset kan også gjennomføres bedriftsinternt, og med mulighet for tilpasning til egen virksomhet

 

Kontakt