Hvordan få kontroll på teamets Lean-kompetanse?

3. juni 2020

Å involvere alle i virksomheten er en viktig faktor for suksess i et Lean-program. Kompetanseheving og opplæring av medarbeidere er en viktig del av dette. Vi får ofte spørsmålet om hvilken kompetanse som er nødvendig.

Noen skal kunne delta aktivt og selvstendig i forbedringsarbeidet, noen skal kunne delta sammen andre og noen skal kunne lede forbedringsarbeidet og veilede andre. Hvem som har behov for hvilken kompetanse vil avhenge av virksomhetens drift og hvordan man er organisert.

Med en god kompetansematrise vil virksomheten visualisere (som jo er en god ting) gapet mellom dagens kompetanse og målet, og ut fra det lage gode og tilpassede opplæringsplaner. Teamkonsult og Madisa Consulting har utviklet en kompetansematrise for sentrale lean-metoder som kan tilpasses den enkelte virksomhet.

Ta gjerne kontakt på post@teamkonsult.no eller bruk kontaktskjema for å motta gratis og redigerbar kompetansematrise.

Lean gir både trivsel og kvalitet, les mer på idebanken.no 

 

    Ønsker du å vite mer? Ta kontakt i dag