Tjenester

Trening i samarbeid, salg og ledelse frigjør energi og bidrar til resultater og framdrift. Hvordan trene i en travel hverdag? Vi tilpasser prosessen til deg og din organisasjon.

Teamtrening

I teamtrening er fokus hvordan man jobber sammen for å skape framdrift mot felles mål. Vi setter atferdstiler, prioriteringer og kommunikasjonsbehov i system, noe som gir den enkelte og teamet som helhet et felles utgangspunkt for trening og utvikling. Aktuelle verktøy er Everything DiSC® Workplace og The Five Behaviours of a Cohesive Team. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om teamtrening basert på ditt teams utgangspunkt og målsetninger.


Ledertrening

Hvordan skaper man en visjon og et målbilde, bygger tilslutning for denne og sørger for at den blir gjennomført? Ledelse i dag handler om å nå mål sammen og gjennom sine medarbeidere. Uavhengig av nivå i organisasjonen krever det både selvinnsikt, og kunnskap om de man jobber sammen med. Aktuelle verktøy kan være Everything DiSC® Workplace og Everything DiSC® Work of Leaders. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om ledertrening tilpasset deres hverdag.


Selgertrening

En dyktig selger tilpasser naturlig sin atferd og kommunikasjon til forskjellige kunder. En viktig nøkkel for å forstå andre er å forstå seg selv. Med Everything DiSC Sales®  som verktøy setter vi selgerstiler, kjøpestiler – og kommunikasjonsbehov i system. Dette gir et godt verktøy til å forstå og tilpasse din salgskommunikasjon til dine kunder, uavhengig av bransje og nivå.


Prosessforbedring

Lean er en driftstrategi og en verktøykasse som skaper økt kostnadseffektivitet, økt flyteffektivitet og kontinuerlig forbedring. Lean hjelper deg og din virksomhet med å jobbe smartere for å oppnå resultater. Lean-virksomheter opplever økt kundetilfredshet på grunn av høy fokus på kundens krav til kvalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hvordan du kan bruke Lean-verktøykassa i din bedrift.


Coaching

Coaching er en læreprosess hvor vi gjennom lytting, spørsmål, tilbakemelding og dialog både støtter og utfordrer for å utvikle tanker og atferd – og gode følelser, for å nå både personlige og organisasjonsmessige mål.