Verktøykasse

 Everything-DiSC-Workplace-Color

Everything DiSC® Workplace er et av verdens mest brukte verktøy for forståelse av egen og andres atferd. Verktøyet er validert og normert for norsk språk. Verktøyet danner grunnlaget for refleksjon, trening og utvikling i alle deler av en organisasjon, og er velegnet til bruk innen blant annet egenutvikling, kommunikasjonstrening, teamutvikling, selgertrening og lederutvikling.


Bli mer effektiv med kundene dine! Everything DiSC Sales® Salgsprofil er spesielt rettet mot salg. Profilen gir informasjon, inkludert tips, strategier og handlingsplaner for å hjelpe selgere med å bygge bedre relasjoner og bli mer effektive.


Everything-DiSC-WOL-Color

Everything DiSC® Work of Leaders er et forskningsbasert verktøy for lederutvikling på alle nivå i en organisasjon. Med fokus på 8 anerkjente ledelsesdimensjoner, DiSC® modellen og rammeverket visjon, tilslutning og gjennomføring gis ledere og ledergrupper en forståelse av egen lederadferd og hvordan denne påvirker organisasjonen.


Everything DiSC Management® Ledelsesprofil er et sterkt verktøy for å finne ditt utgangspunkt for ledelse, atferd og kommunikasjon. Profilen gir innsikt både om deg selv og din måte å å lede og kommunisere på, og ikke minst hva du må gjøre for å forstå andre slik at din kommunikasjon blir best mulig i møte med de du skal lede. Profilen er godt egnet for egenutvikling som leder, og som refleksjonssverktøy i ledergruppen.


 

Five Behavors Logo

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ er resultatet av et partnerskap mellom Wiley Workplace Solutions og den bestselgende forfatter Patrick Lencioni, og hans firma The Table Group™. Kombinasjonen av Patrick Lencionis`s anerkjente teammodell, The Five Behaviors of a Cohesive Team™, og verktøyet Everything DiSC®, avdekker hvilke styrker og utviklingsområder et reelt team har. Hva må man som team gjøre mer av, og utvikle seg mer innenfor, for å bli et godt sammensatt og effektivt team.


DiSC® Teori og modell

Modellen DISC ble utviklet av psykologen William Moulton Marston. I hans bok ”Emotions of Normal People” fra 1928, beskriver han atferd hos normale mennesker og samspillet med omgivelsene.

DiSC er en svært enkel modell som består av fire grunnleggende atferdsstiler hos oss mennesker: D, i, S og C.

Alle mennesker er en blanding av alle fire DiSC-stiler – vanligvis er det én, to eller tre stiler som skiller seg ut. I motsetning til enkelte personlighetstester, finnes det ingen perfekt DiSC-stil. Siden hver person har en unik atferdsprofil, har alle mennesker forskjellige stiler og prioriteringer. Når du kjenner disse forskjellene og utnytter verdien av dem, vil du få bedre kommunikasjon på arbeidsplassen og et sunnere arbeidsmiljø.

  • Mennesker med høy tendens D er målbevisste, energiske og direkte. De motiveres av resultater og utfordringer, vil prøve å endre eller kontrollere sine omgivelser. De er saksorienterte, formelle, dristige og utålmodige.
  • Mennesker med høy tendens i retter sin energi mot andre mennesker. De er sosiale, utadvendte, uformelle og pratsomme. Ivrige etter å skape relasjoner. De motiveres i stor grad av sosial aksept og anerkjennelse.
  • Mennesker med høy tendens S er vennlige, imøtekommende og forsiktige. De fokuserer på samarbeid, samhold og harmoni, er lyttende og reflekterende, og motiveres i høy grad av trygghet og stabilitet.
  • Mennesker med høy tendens C bruker energien på sak, riktighet, kvalitet og formaliteter. De er opptatte av å gjøre ting på den korrekte måten og prøver ofte å analysere nøye. De er formelle og vurderende i sin opptreden og motiveres av kvalitet og riktighet.

Kunnskapsforlaget Wiley

Verktøyene i Everything DiSC® eies og utvikles av John Wiley & Sons Inc. Wiley er i dag et av verdens største og mest ansette kunnskapsforlag. De produserer og utgir litteratur, bøker, fagutgivelser, artikler og spesialiserte publikasjoner, både på papir og på internett.

Wiley har i flere år gitt utgitt bøker, publikasjoner og arbeidene til mange av Nobelprisvinnerne. Senest i 2014 var hele 5 av prisvinnerne på listen over Wileys forfattere.

Wiley har en egen divisjon under navnet Wiley`s Workplace Learning Solutions. Her forskes det på, og utvikles produkter, løsninger og verktøy, med det formål og øke effektiviteten på arbeidsplassen.