Kommunikasjon — Samarbeid — Resultater

Teamkonsult leverer trening og støtte innen teamutvikling, salg og ledelse. Vi tror på god og  effektiv atferd og kommunikasjon som et viktig verktøy i hverdagen – og Lean som filosofi og verktøykasse i forbedringsarbeid.

Vi skal bidra til økt lønnsomhet og mer arbeidsglede!